Ik ben hulpverlener

Dit vragen we van jou

Bij  Present gaat het om waardevolle ontmoetingen. We willen ervoor zorgen dat de vrijwilliger(s) en jouw cliënt samen een mooie ervaring hebben. Daarbij is gelijkwaardigheid een belangrijk thema.
We vinden jouw betrokkenheid als hulpverlener onmisbaar omdat jij kan inschatten waar hulp op de juiste plek is en een verschil maakt.

Wat verwachten we van jou als hulpverlener?

Vooraf:
  • bespreek je de mogelijke inzet van Present met jouw cliënt en meld je een hulpvraag aan via onze website.
  • ga je na of jouw cliënt gebaat is bij hulp, bijvoorbeeld vanwege beperkte financiën en/of een ontoereikend sociaal netwerk.
Tijdens de voorbereiding:
  • ben je aanwezig tijdens het voorbereidend gesprek bij jouw cliënt thuis.
  • bespreken we welke hulp geboden wordt, op wat voor manier en wie wat doet in de voorbereiding, tot aan de start van de vrijwillige inzet.
Tijdens de vrijwillige inzet:
  • ben je betrokken en bereikbaar voor jouw cliënt en voor ons.
  • starten we de Projecten gezamenlijk op waarna de vrijwilligers, zo mogelijk samen met jouw cliënt, aan de slag gaan.
Na de vrijwillige inzet:
  • bespreken we samen hoe het Project, het Traject of de hulp aan Nieuwe Zwollenaren is verlopen.
  • hebben we overleg wanneer een vervolg wenselijk is.

Vrijwilligers ter aanvulling
Voor alle mogelijkheden die Stichting Present Zwolle biedt geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Voor alle mogelijkheden die Stichting Present Zwolle biedt geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. 


Duurzame samenwerking met Present
Graag gaan we met maatschappelijke organisaties een partnerschap aan. In dat geval kijken we hoe we een duurzame samenwerking vorm kunnen geven. Dat doen we door het maken van onderlinge afspraken, bijvoorbeeld over vaste contactpersonen, wederzijdse verwachtingen en een jaarlijkse evaluatie.


Op welke manieren vrijwilligers van betekenis kunnen zijn voor jou cliënt kun je hier lezen.
Lees hier meer over onze werkwijze en wat je van ons mag verwachten.
Wat het effect van vrijwillige inzet is kun je hier lezen.

Meer weten?

Benieuwd wat vrijwilligers via Present Zwolle voor jouw cliënt kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op of meld direct je hulpvraag aan.