Vrijwilligers voor statushouders – nieuwe Zwollenaren

In Zwolle hebben zich in 2014/2015 honderden vrijwilligers ingezet voor de vluchtelingen in de IJsselhallen. Vanuit deze groep zijn er veel enthousiaste Zwollenaren overgebleven die zich inzetten voor statushouders – de nieuwe Zwollenaren. In overleg met de Gemeente Zwolle, de Gift City, het Diaconaal Platform, Vluchtelingenwerk, SoZaWe, Sociaal Wijkteam, ZwolleDoet etc. hebben we bij Present diverse activiteiten opgezet om de nieuwe Zwollenaren te ondersteunen bij hun inburgering. Van de Gemeente Zwolle hebben we subsidie gekregen om dit op te zetten, in samenwerking met de Gift City. En met succes! Er zijn inmiddels 45 nieuwe Zwollenaren werkzaam bij de Gift City. Onder deze 45 nieuwe Zwollenaren zijn er 9 Eritreeërs. En via Present zetten diverse nieuwe Zwollenaren zich in in klusprojecten, al dan niet op regelmatige basis.

Informele taalgroepen
Eind augustus 2016 zijn we gestart met de gezellige en informele taalgroep Klets&Koek. Via Klets&Koek is er contact met ongeveer 70 statushouders. Elke dinsdagavond komen er een grote groep oude en nieuwe Zwollenaren samen in de Ichthusschool in Zwolle Zuid. Zwarteweg 74. We starten om 20:00 en drinken koffie en thee. We gaan uiteen in groepjes en praten Nederlands en helpen bij huiswerk en grammaticale vragen. We doen spelletjes. Ook organiseren we leuke activiteiten. Informatie: dominique@presentzwolle.nl en de facebookpagina: Welkom in Zwolle

Sinds april 2017 is Zus&Zo gestart. Een informele taalgroep alleen voor vrouwen. Elke twee weken komen we op zaterdagmiddag samen en praten we over typische vrouwenzaken. Informatie: dominique@presentzwolle.nl

Op weg naar werk: Pop up your talent
Samen met Arnold Messelink is Present: “Pop up your Talent” gestart. Een traject samen met statushouders richting werk en opleiding. We helpen bij het ontdekken van talenten, maken een cv en een LinkedIn profiel. Van het Oranjefonds kregen we subsidie om dit professioneel vorm te kunnen geven.

Fiets- en taalmaatjes
Vanuit deze twee groepen en via Vluchtelingenwerk is er veel vraag gekomen voor taal- en fietsmaatjes. Inmiddels zijn er zo’n 50 taalmaatjes en 15 fietsmaatjes actief via Present  in Zwolle. Vrijwilligers die zich enthousiast inzetten voor de integratie van nieuwe Zwollenaren. Regelmatig krijgen we weer nieuwe aanvragen dus lijkt je dit leuk: dominique@presentzwolle.nl


Andere mogelijkheden via Present

2015-09-10 19.42.21Activiteiten van gezinnen voor statushoudergezinnen
Hierin zouden we zeker wat kunnen betekenen, door jullie aan elkaar te koppelen. Dit voor het doen van leuke activiteiten samen met de kinderen / samen eten etc. Hiervoor zoeken we de samenwerking met bijvoorbeeld Steunouder van Travers/ZwolleDoet of andere partijen. Zo hebben we al een groep die een Buurten met boodschappen-traject doet met een Syrisch gezin. Zijn er gezinnen die met een statushoudergezin willen optrekken, stuur daarover dan ook een mail naar dominique@presentzwolle.nl.

Projecten/Trajecten doen samen met statushouders
 Wat ons als Present helemaal prachtig lijkt, is dat er nog meer statushouders aan de slag gaan in Zwolle en zo van betekenis kunnen zijn voor Zwollenaren aan de onderkant van de samenleving in Present-Projecten en Trajecten. Dus samen met statushouders een huis opknappen van een eenzame Zwollenaar, muziek maken in een instelling, wandelen met ouderen, kunst maken met mensen met een beperking, koken voor / met dak- en thuislozen etc. etc. Eenmalig of op regelmatige basis.

Lijkt het je wat om samen om zo met een paar statushouders aan de slag te gaan, denk dan even goed na over wat je aanbod is (praktisch of sociaal en eenmalig of vaker). Je kunt je aanmelden als groep / gezin of als individu, waar we dan weer een groep van maken. Ook hierover kun je mailen naar dominique@presentzwolle.nl.

Ander aanbod?
Zou je iets anders willen doen dan de bovengenoemde mogelijkheden? Mail dan gerust, we kunnen je aanbod doorsturen naar een van de andere partijen waarmee we samenwerken.