Waarom Present geld nodig heeft

“O ja, Stichting Present Zwolle. Dat ken ik wel. Dat is toch die vrijwilligersorganisatie? Werk je daar joh? Wat leuk zo’n vrijwilligersbaan, goed dat je dat doet. Wat zeg je? 20 uur per week?! Maar je moet toch ook ergens van leven?”

Dit zou zo maar een deel van een gesprek kunnen zijn dat een van onze collega's onlangs voerde. Omdat we dit vaker horen, leggen we graag uit hoe dit zit.

Present Zwolle is geen vrijwilligersorganisatie maar een organisatie die vrijwilligers bemiddelt
Present helpt vrijwilligers helpen waar het echt nodig is. Om dit te kunnen organiseren hebben we professionals nodig. Mensen die weten waar ze het over hebben als het gaat om hulpverlening, maatschappelijke organisaties, verantwoordelijkheid, bemiddeling en dienstverlening. En die met volledige aandacht, expertise en ervaring de Projecten en Trajecten goed op kunnen zetten en begeleiden. Juist doordat onze organisatie gerund wordt door professionals, kunnen we de beste hulpverlening organiseren.

Present koppelt het aanbod van de vrijwilligers aan de vraag van de hulpontvanger. Daarbij kunnen we goed inschatten welke groep of individuele vrijwilliger bij welke hulpvraag past. Niet alleen vanwege het aanbod, maar ook in de mensen-match. Vaak is er immers sprake van schrijnende, moeizame en kwetsbare situaties. We zijn een organisatie die gespecialiseerd is in het snel uitfilteren van de daadwerkelijke vraag en weten dit zo snel mogelijk te koppelen aan het best passende aanbod. En dat meer dan 600 keer per jaar!

We zijn ook een organisatie die samenwerkt met de hulpverleners en maatschappelijke organisaties en alle andere spelers in het maatschappelijke veld, zodat er altijd een helder beeld is van de behoefte en gebeurtenissen in de stad en wat we samen kunnen doen. Voor al deze aspecten van onze werkzaamheden is expertise nodig. Alleen met experts kunnen wij de kwaliteit en betrouwbaarheid blijven geven waar we bekend om staan. Kortom, wij zijn matchmakers in vrijwilligerswerk en geen vrijwilligersorganisatie.

Stichting Present Zwolle werkt dus met een betaald team
Ons team bestaat uit 8 mensen in loondienst, verdeeld over 4,5 fte. Van ons salaris worden we niet rijk, maar het zijn wel bedragen waar we ons werk voor kunnen doen. Het belang van Present wordt gezien door lokale overheid, landelijke en lokale fondsen, lokale bedrijven, kerken en particulieren die ons steunen met subsidies en giften. In onze jaarverslagen laten we precies zien hoe we dit besteden. Van elke euro die je in Present steekt, komt 94 cent ten goede aan Zwolle.

Naast onze betaalde mensen maken we gebruik van inzet van vrijwilligers, op kantoor en daarbuiten.

De maatschappelijke impact van Present
Voor meer informatie verwijzen we naar het Onderzoek van het Instituut voor Publieke Waarden over de maatschappelijke impact van Present. Hieruit blijkt dat één uur vrijwillige input via Present zorgt voor een output aan maatschappelijke winst tussen de € 25,- en de € 500,-. Via Present Zwolle kwam er in 2022 ruim 19.000 uur vrijwillige inzet beschikbaar voor Zwolle. Zie hiervoor onze jaarverslagen.

Wil jij Present financieel steunen?

Dit kan op meerdere manieren. Je kunt ons structureel steunen als partner of je kunt als donateur ons een financiële bijdrage geven. Graag vertellen we je meer over de manieren waarop je ons financieel kunt helpen.

Donatieformulier

Door het formulier hieronder in te vullen, kun je ons direct steunen met een gift. Stichting

Present is geregistreerd als ANBI, dus je gift is aftrekbaar bij de belasting.

Wil je jouw donatie stopzetten? Mail dan naar info@presentzwolle.nl en we zullen de donatie machtiging beëindigen of vul het formulier op deze pagina in.