Bruggen bouwen aan de Hertmebrink

03-07-2018

Vanaf april 2018 is projectcoördinator Klaas Boersma wat minder vaak op kantoor te vinden, omdat hij namens Present betrokken is bij een renovatie van twee flats aan de Hertmebrink. Hij is projectleider van een grote reeks projecten in samenwerking met woningcorporatie Ons Huis, bouwbedrijf Trebbe, Stichting Surplus, Kringloop Het Goed. We stellen hem een aantal vragen:

Hoe is de samenwerking bij dit project ontstaan?

Deze renovatie is een project van Woningcorporatie Ons Huis, waarbij bouwbedrijf Trebbe de werkzaamheden uitvoert. De renovatie van de twee appartementencomplexen aan de Hertmebrink zou in eerste instantie in 2017 plaatsvinden, maar een groep ongewenste bewoners, namelijk een kolonie vleermuizen en de vondst van asbest gooide roet in het eten. Een jaar later, in april 2018, konden de werkzaamheden starten.

Tijdens dit project worden 160 appartementen gerenoveerd. Dat is een behoorlijke klus met veel impact voor de bewoners. Stichting Present is erbij betrokken geraakt omdat niet alle bewoners een netwerk hadden om op terug te vallen. Voor mensen zonder familie of vrienden die kunnen helpen, verzorgt Present werkzaamheden in de woning die gebeuren moeten, voordat de aannemer aan het werk kan. Na de werkzaamheden helpt Present de woning weer bewoonbaar te maken.

Wie maakt er gebruik van de hulp van Present Enschede?

Present is er voor de bewoners die een slechte gezondheid hebben en geen eigen netwerk om hen te helpen. Het aantal bewoners dat gebruik maakt van de hulp van Present is tijdens het project opgelopen tot ongeveer vijfenzeventig. Door het grote aantal adressen, was het geen optie om  hiervoor de vrijwilligers uit de flexpool van Present  in te zetten. Daarom is samenwerking gezocht met Stichting Surplus. Surplus is een organisatie die onder andere mensen begeleidt die (nog) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Om hen te helpen reïntegreren, is een team gevormd van acht personen. Als groep voeren zij de werkzaamheden uit voor en met de bewoners. Samen met hun begeleider van Surplus en projectbegeleiders Margriet van Abbe of Klaas van Present wordt de klus geklaard.

Hoe is het voor de vrijwilliger om langer dan één dag (gebruikelijk bij Present) betrokken te zijn bij een project?

Echt een keer iets anders. Je krijgt meer en intensiever contact met de hulpontvangers. Tijdens de renovatiewerkzaamheden – die per woning ongeveer drie weken duren – blijven de bewoners gewoon in de woning. Dat heeft veel impact op de wat oudere bewoners. Naast de hand- en spandiensten die de medewerkers namens Present en Surplus verrichten, blijkt dan ook dat een luisterend oor erg belangrijk is. In die zin hebben de mensen die namens Present en Surplus werken duidelijk een andere, meer sociale rol dan de aannemer. Gaandeweg is er een samenwerking ontstaan met kringloop Het Goed. Uit een renovatie komen altijd weer nieuwe werkzaamheden voort, zoals aanschaf van nieuwe en afvoer van oude meubelen.

En hoe staat het met de planning?

Omstreeks deze tijd is zijn de binnenwerkzaamheden van eerste flat  gereed. Het is de bedoeling dat de tweede flat eind oktober 2018 geheel gerenoveerd is.

We kunnen zeggen dat er mooie bruggen zijn  geslagen: van vrijwilliger naar hulpontvanger, van organisatie naar hulpverlener, en ook van hulpverlener naar de eigen groep mensen van Surplus.