Nieuws

Present organiseert Jongerenreizen: Present Xperience

1 maart 2022

Veel jongeren willen in hun vakantie graag een bijzondere ervaring opdoen én mensen helpen. Dat kan! Want vanaf deze zomer organiseert Stichting Present bijzondere reizen in eigen land. Tijdens deze 10-daagse reis zetten jongeren zich in voor en met mensen die leven in armoede of eenzaamheid. In Amsterdam gaan jongeren ‘achter de voordeur’ projecten doen zoals een kinderkamer opknappen of een vervuild huis opruimen, in Parkstad werk je mee aan de verbouwing van een buurthuis voor dak- en thuisloze jongeren en in Apeldoorn ga je samen met AZC bewoners aan de slag om hun leefsituatie te verbeteren. De Present Xperience is al op 7 locaties in het land (ook de stichtingen Present in Den Helder, Nunspeet, Vollenhove en Enschede bieden een Xperience aan). Op iedere locatie werk je samen met andere doelgroepen. Komende jaren wil Present het aantal locaties verder uitbreiden.

Iedere Present Xperience bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste zet de groep zich altijd praktisch in. Daarnaast is bezinning op thema’s zoals armoede, schulden en eenzaamheid een vast onderdeel van de 10-daagse reis. Ten derde worden jongeren gestimuleerd om hun talenten in te zetten tijdens de projecten. Op deze manier ontdekken jongeren hoe ze van betekenis kunnen zijn voor de ander, ook na de reis. Het programma van de Xperience maakt Present in overleg met de jongerengroep.

Impact

De impact die een project heeft op jongeren is groot. Dat blijkt uit andere projecten van Jong Present. Door samen met de mensen die geholpen worden aan een klus te werken, ontstaan bijzondere gesprekken. “Ik vond het mooi om te zien hoeveel veerkracht mensen hebben die ik ben tegengekomen”, aldus een van de jongeren. Een andere deelnemer zegt: “Ik ben er ook achter gekomen dat ik meer moet luisteren naar anderen.”

Behoefte in de samenleving

In de samenleving is steeds meer behoefte aan verbinding, aan burgers die actief zijn in de samenleving en omzien naar elkaar. Het programma van de Xperience sluit aan op doelen van de maatschappelijke diensttijd van de overheid. De overheid vergoedt dan ook een deel van de kosten van het programma. De eerste 100 deelnemers betalen hierdoor geen € 750 maar € 400 pp all-in. De deelnemersbijdrage kan door middel van lokale sponsoracties worden opgehaald. Dit verlaagt de drempel om mee te doen en vergroot de maatschappelijke impact.

Dit jaar richt de werving van groepen zich vooral op jongerengroepen uit kerken. Ook voor scholen is de Present Xperience interessant als manier om de burgerschapslessen vorm te geven.

Meer informatie

Op de jongerenwebsite van Present, www.jongpresent.nl/xperience, staat meer informatie en kunnen groepen zich aanmelden.

Present in Nederland

In Nederland zijn 75 lokale stichtingen Present actief, verspreid over het land. Present wil bijdragen aan de beweging waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Dat kan bijvoorbeeld voor 1 dag(deel) zoals een personeelsdag of diaconale dag of enkele dagen gedurende een langere periode. De Present Xperience is een nieuwe vorm doordat jongeren nu 10 dagen achter elkaar in een andere plaats zich kunnen inzetten.