Werkbezoek ChristenUnie

06-03-2020

Op 5 maart mochten we de fractie van ChristenUnie op ons kantoor aan de Deurningerstraat verwelkomen voor een werkbezoek. Het was goed om elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en elkaar te ontmoeten.

Henri de Roode, de fractievoorzitter zegt daarover: ‘Wat Stichting Present doet is olie in de tandwielen van de samenleving.’ Deze organisatie richt zich op het verlenen van praktische hulp in situaties waar het ontbreekt aan geld, contacten en gezondheid om het zelf op te lossen. Vrijwilligersgroepen worden ingezet in zeer uiteenlopende situaties. Deze vernieuwende organisatie werkt samen met andere partijen, bijvoorbeeld in de strijd tegen eenzaamheid in Enschede. Ook wordt een op een constructieve manier samenwerking met bedrijven aangegaan in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We zijn blij met de belangstelling van ChristenUnie voor ons werk en het warme contact dat we met hen onderhouden.