Dit is Present

De Presentbeweging

Present in praktijk

We geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Maar niet iedereen die wil komt in actie. Want lang niet iedereen die wel iets wil doen heeft ook regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te bieden hebben … of wie in hun directe omgeving hulp nodig heeft. Soms ontbreekt er een schakel. Present vervult graag die brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende. Wij brengen mensen bij elkaar. Door het organiseren van ontmoetingen wordt de Presentbeweging van omzien naar elkaar in Amersfoort versterkt.

Missie en visie

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Missie
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie
Een beweging op gang brengen in Nederland waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Christelijke identiteit

Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen we als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.  

Impact

Vrijwilligerswerk via Present heeft zin! De methode Present staat in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep via Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit onze methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag inzet op projectbasis.

Werkwijze

Present werkt aanbodgericht met groepen mensen. De kennis en kunde van deze deelnemers zijn het vertrekpunt. Dit aanbod koppelen we aan de hulpvraag van mensen die hulp goed kunnen gebruiken in Amersfoort. Op die manier zorgen we voor een mooie dag die aansluit bij de vrijwilligers. De hulpvragen kunnen alleen door maatschappelijke organisaties aangemeld worden. Zo komt de hulp terecht bij de mensen die hulp écht nodig hebben. Door de koppeling tussen aanbod en hulpvraag ontstaat een project met een waardevolle ontmoeting tussen mensen die elkaar anders niet zo snel zouden tegenkomen.