Nieuws

Present Hilversum en woningcorporaties G&O, de Alliantie en Dudok Wonen starten samenwerking

14 maart 2024

Op woensdag 13 maart 2024 was de feestelijke ondertekening van de pilotovereenkomst tussen stichting Present en woningcorporaties G&O, de Alliantie en Dudok Wonen. De vier partijen slaan hiermee de handen ineen om Hilversummers te helpen die dat nodig hebben. De stichting zet zich in voor mensen die geen netwerk hebben, met een beperking leven en weinig financiële middelen hebben. 

Krachtige samenwerking 

De pilot houdt in dat voor elk project dat Present uitvoert bij een huurder, de corporaties financieel bijdragen. De vrijwilligers van Present gaan een dag of dagdeel aan de slag bij mensen thuis. Dat zijn projecten met een kop en een staart, zoals opruimen, klussen in huis, schoonmaken of werk in de tuin. Het doel is om de levenskwaliteit van deze bewoners te verbeteren en de leefbaarheid en verbinding in de wijk te vergroten. De pilot vindt vooralsnog alleen in Hilversum plaats. Bij succes wordt gekeken naar een uitbreiding in de regio.  

Iedereen kan mee doen  

“Als makelaar in vrijwilligerswerk helpen we vrijwilligers om zich in te zetten voor mede-Hilversummers die het moeilijk hebben”, vertelt Wietske Schaap van Present. “Veel mensen willen wel iets doen voor een ander, maar zijn zoekende in hun weg hoe ze dat kunnen doen. Via Present kan elke Hilversummer op een laagdrempelige manier hulp bieden aan mensen die leven in eenzaamheid, armoede en kampen met een slechte gezondheid.” 

Fijn wonen 

Pietjan Prinsen Geerligs, manager Buurten bij G&O, legt het belang uit van de samenwerking: “Als corporaties willen we niets liever dan dat iedereen fijn woont. Dat lukt niet iedereen. Zo heeft niet iedere huurder een familielid die helpt met de tuin of een kennis die kan helpen met opruimen. Via de stichting kunnen we die mensen helpen. Dat kan zorgen voor een fijne woonomgeving, maar ook voor meer verbinding in de buurt.” 

Vrijwilligers die willen bijdragen aan dit waardevolle initiatief kunnen zich opgeven via de website van Present. De pilot duurt twee jaar en elke zes maanden is er een tussenevaluatie. Bij succes volgt een intensievere samenwerking voor lange termijn.  

Meer informatie: www.presenthilversum.nl