Dit is Present

ANBI & Jaarverslag

Stichting Present Terneuzen presenteert jaarlijks een jaarverslag. Omdat Present een ANBI-status heeft, is je financiële steun fiscaal aftrekbaar.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Terneuzen
RSIN/Fiscaal nummer: 856892634
Bank/IBAN nummer: NL35 SNSB 8834 2518 30 t.n.v. stichting Present Terneuzen
KvK: 67243223

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 408 760 86
E-mailadres: info@presentterneuzen.nl

Postadres

Rodenbachstraat 17
4532 CX Terneuzen
Nederland

Doelstelling

Missie
Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie
Een beweging op gang brengen in de samenleving, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien.

Bestuur

Samenstelling bestuur:
  • Ralph van Dijk (Voorzitter)
  • Anita Simons (Secretaris)
  • Frank Kolijn (Penningmeester)
  • Patrick Dobbelaar (Bestuurslid)
  • Gert Post (Bestuurslid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: Nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: Bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Sociaal Werk

Verslaglegging

Actueel Beleidsplan

Bekijk ons beleidsplan 2017-2020

Statuten

Oprichtingsakte

Bekijk onze akte

Meer weten?

Heb je aanvullende vragen of opmerkingen? Bijvoorbeeld over onze financiële huishouding en verantwoording? Neem dan gerust contact met ons op. We proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Present financieel ondersteunen

Wil je net als Present de strijd aangaan met armoede en eenzaamheid. Wellicht kun je ons dan financieel ondersteunen?