Comité van aanbeveling

In ons Comité van aanbeveling zitten ‘vooraanstaande’ Achterhoekers. Ze ondersteunen de doelstelling van Present en dragen onze activiteiten een warm hart toe. Ze openen als onze ambassadeurs deuren voor ons. Het comité is samengesteld vanuit diverse maatschappelijke aandachtsgebieden: politiek, woningcorporatie, cultuur, bedrijfsleven, kerken, maatschappelijke organisaties en onderwijs. Deze aandachtsgebieden sluiten goed aan bij ons werk.

Wil je weten waarom Els Birkenhäger, Ester van de Haar en Marleen Leurs ambassadeur van Present zijn? Klik dan op hun foto.

Mark Boumans,
voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Regio Achterhoek

Els Birkenhäger,
directeur-bestuurder Sité

Steven Enneman,
directeur Rabobank Graafschap

Ester van de Haar,
directeur De Gruitpoort

Hans Pauw,
vicaris / pastoor

Anke Visser,
sectordirecteur Graafschap College

Marleen Leurs,
directeur Buurtplein BV

Henk Janssen,
directeur De Steck

Tiny Vriezen,
directeur Leger des Heils

Charles Droste,
directeur Amphion

Ina Veldhuizen,
predikant

Hans Martijn Ostendorp,
directeur BV De Graafschap