Comité van aanbeveling

In ons Comité van aanbeveling zitten ‘vooraanstaande’ Achterhoekers. Ze ondersteunen de doelstelling van Present en dragen onze activiteiten een warm hart toe. Ze openen als onze ambassadeurs deuren voor ons. Het comité is samengesteld vanuit diverse maatschappelijke aandachtsgebieden: politiek, woningcorporatie, cultuur, bedrijfsleven, kerken, maatschappelijke organisaties en onderwijs. Deze aandachtsgebieden sluiten goed aan bij ons werk.

Wil je weten waarom Joris Bengevoord, Els Birkenhäger, Charles Droste, Susan Bruinsma, Hans Pauw, Anke Visser, Marleen Leurs en Hans Martijn Ostendorp ambassadeur van Present zijn? Klik dan op hun foto.

Joris Bengevoord,
burgemeester Winterswijk

Els Birkenhäger,
directeur-bestuurder Sité

Charles Droste,
directeur Amphion Cultuurbedrijf

Susan Bruinsma
directeur Coöperatieve Rabobank

Hans Pauw,
vicaris / pastoor

Anke Visser,
sectordirecteur Graafschap College

Marleen Leurs,
directeur Buurtplein BV

Henk Janssen,
directeur De Steck

Tiny Vriezen,
directeur Leger des Heils

Mark Boumans,
burgemeester Doetinchem

Ina Veldhuizen,
predikant

Hans Martijn Ostendorp,
directeur BV De Graafschap