Asielzoekers en statushouders in Assen

Hulp aan vluchtelingen

Eind 2015 werden vluchtelingen tijdelijk opgevangen in de TT-hal in Assen. Duidelijk was toen al dat er een AZC in Assen zou komen. Wat kunnen wij doen voor de bewoners van dit AZC? Dat was een belangrijke vraag voor een aantal christenen uit verschillende kerken in Assen. Samen met Present Assen is hierover nagedacht. Stichting Present heeft als missie: een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Het is onze overtuiging dat deze missie ook van toepassing is op de bewoners van het AZC.

Waarom willen we de vluchtelingen helpen? De motivatie van Present ligt in het christelijke geloof. Jezus is ons voorgegaan in het, zonder voorwaarden, dienen van mensen en wij willen hem daarin volgen. Daarom hebben we de handen ineengeslagen en zijn we van start gegaan met Present voor Vluchtelingen! 


Het AZC in Assen

De opvang locatie in Assen is al vanaf 2017 een asielzoekerscentrum (AZC). Op een AZC komen asielzoekers te wonen die een verblijfsvergunning hebben en op een woning wachten ergens in Nederland. Asielzoekers die nog in het traject zitten waarin de IND kijkt of ze in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, kunnen ook in Assen terechtkomen.

De bewoners van het AZC hebben onderdak op het AZC. Ze kunnen zelf hun maaltijden koken in, vaak, centrale keukens. De bewoners hebben toegang tot basisvoorzieningen zoals wasruimtes en computers. De asielzoekers krijgen wekelijks leefgeld en het COA sluit een ziektekostenverzekering voor hen af. Het COA geeft begeleiding aan de asielzoekers, afhankelijk van de fase van de asielprocedure waarin een asielzoeker zit.

Het is een uitdaging voor de burgers van Assen om deze nieuwe bewoners van het AZC in Assen welkom te heten! In overleg met het COA hebben we de afgelopen jaar bekeken hoe we de vluchtelingen kunnen helpen. Verschillende activiteiten zijn opgezet en kunnen met hulp van veel vrijwilligers al jaren voortgezet worden. Een aantal van deze activiteiten vindt elke week plaats, zoals het Trefpunt, de Vrouwenclub, de Kindermiddagen, creatieve avonden voor Vrouwen. Maar ook veel eenmalige of minder frequente projecten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld een dansavond, een high-tea, muziekvoorstellingen, spelletjesavonden, Meet & Eat avonden. 

Noodopvang locatie in de Expohal Assen

Sinds december 2022 is er een noodopvang locatie in Assen. Ook voor deze locatie zetten vrijwilligers zich, via onze stichting. Met vrouwen- en kinderwerk, taalondersteuning en een inloopcafé.

Klets & Koek in het wijkcentrum het Markehuus

Sinds 2021 is onze activiteit Klets & Koek van start gegaan. Een activiteit van Nederlandse vrouwen en vrouwen die oorspronkelijk uit een ander land komen maar al een huis hebben in Assen. Elke week komt een groepje vrouwen bij elkaar in een wijkgebouw in Assen Peelo – het Markehuus.

Het is onze wens om deze activiteit op de langere termijn in meerdere wijkgebouwen op te zetten. 

Wil jij wat voor anderen betekenen?

Benieuwd wat jij kan betekenen voor anderen via Present? Meld je aan, dan nemen wij contact met je op om je voorkeuren te bespreken. We staan je ook graag te woord als je vragen hebt.