Veranderdagen 2024

Geloven in delen

Vind je het leuk om iemand te helpen? Steek je graag je handen uit de mouwen, of maak je juist makkelijk een praatje? Dan is een Veranderdag iets voor jou. Tijdens de 40-dagentijd, of juist op een ander moment, is het mogelijk je als groep in te zetten voor anderen. De Veranderdagen zijn een initiatief van Present in samenwerking met verschillende kerken in Deventer. Inmiddels wordt het door heel veel kerken opgemerkt een aangepakt als een mooi moment, om juist in de 40-dagen tijd iets voor een ander te doen.
Vanuit Deventer organiseren we al diverse jaren Veranderdagen. Dat heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in betekenisvolle projecten in Deventer, Twello, Olst, Wijhe, Heino en Raalte.

Je kunt samen met een groep uit je kerk aan de slag gaan. Je betekent heel concreet iets voor iemand die hulp nodig heeft. En het is leuk je groepsleden op een andere manier te ontmoeten. Samen maken jullie het verschil door een praktisch project te doen, zoals bijvoorbeeld het opknappen van een verwaarloosde tuin of huis. Je kunt ook denken aan het organiseren van een leuk dagje uit voor ouderen. Maar misschien hebben jullie een heel ander aanbod. Present gaat uit van jullie talenten en wensen!

Wij hebben in 2024 voor 2 vaste Veranderdagen in het voorjaar gekozen, te weten:

09 maart en 23 maart

Opgeven kan vanaf nu, maar doe het snel! Je kunt je met een groep (online) aanmelden via dit formulier en bepaalt zelf of je voorkeur hebt voor een praktisch of een sociaal project. Om de projecten goed voor te kunnen bereiden en te kunnen organiseren willen we je vragen om je tijdig aan te melden. Houd daarbij rekening met deze termijnen: om mee te doen met de veranderdag op 09 maart ontvangen we graag uiterlijk 11 februari je aanmelding. Voor deelname op 23 maart ontvangen wij deze graag uiterlijk 25 februari.

Op een ander moment Present?

Mocht je als groep op een andere dag Present willen zijn, dan kan dat natuurlijk ook. Jullie kiezen zelf een datum waarop je beschikbaar bent en Present kijkt samen met jullie naar een geschikte invulling van jullie vrijwilligersdag(deel). Je maakt kennis met mensen die je normaal niet zou ontmoeten en je inzet betekent veel voor mensen uit de marge van de samenleving!
Let op: het kost enige tijd om een passend project te zoeken. Geef je daarom 4 tot 6 weken voordat je aan de slag wilt op. Van harte welkom!