Ontmoeting met statushouders

Meet&Connect Junior

Met het project ‘Meet & Connect Junior’ willen we Nederlandse jongeren en jongeren met een vluchtelingenachtergrond aan elkaar verbinden voor een periode van 4­-5 maanden. Het doel is kennismaken met elkaar en het ontwikkelen van empathie voor elkaar.

Jonge nieuwkomers in contact brengen met Nederlandse jongeren heeft een positieve invloed op de integratie en participatie van de nieuwkomers jongeren in de Nederlandse samenleving. Voor de Nederlandse jongeren zal het hun blikveld verbreden en verrijken.

We geloven in een samenleving waarbij het belangrijk is dat mensen oog voor elkaar hebben. De onderlinge verbinding tussen allochtone jongeren en autochtone jongeren komt slechts moeizaam tot stand. Daarnaast kunnen vooroordelen een obstakel zijn om elkaar te leren kennen. Door de ontmoetingen te faciliteren, maken de jongeren kennis met elkaar en elkaars cultuur. Het begrip en empathie neemt toe en dit kan voor beide groepen jongeren een ervaring zijn die ze in hun leven meenemen.

Programma

Gedurende een periode van 4­-5 maanden verbinden we ‘autochtone’ en ‘allochtone’ jongeren aan elkaar. Bij de ‘matching’ proberen we rekening te houden met geslacht, leeftijd, woonplaats, hobby’s en interesses. Gedurende deze periode spreken ze met elkaar af om leuke activiteiten te ondernemen en de Nederlandse taal te oefenen. In deze periode zijn er acht ontmoetingen die gefaciliteerd worden. De eerste vier bijeenkomsten staan in het teken van informatie, kennismaking en meer leren over elkaars cultuur (gewoonten, gebruiken, overeenkomsten en verschillen) en cross­-culturele communicatie. Vervolgens gaan de jongeren twee middagen sociaal en praktisch aan de slag bij Presentprojecten. Ook is er een bijeenkomst met sport en spel en/of muzikale activiteiten. We sluiten het traject af met een feestje.

Tussentijdse ontmoetingen

Naast de georganiseerde ontmoetingen worden de jongeren uitgedaagd om elkaar ook tussendoor in hun vrije tijd te ontmoeten. We denken aan groepjes van 2 of 4. Ze krijgen elke maand een concrete opdracht mee, bijvoorbeeld samen sporten, koken, elkaar thuis opzoeken, naar de stad etc. Bij het matchen en formuleren van de opdrachten wordt er rekening gehouden met achtergrond, thuissituatie, hobby’s en interesses.

Rol van jongeren

Belangrijk is dat de jongeren gedurende het traject kunnen aangeven wat ze graag willen doen en welke activiteiten ze willen ondernemen. Soms is dat lastig omdat ze nog niet weten wat er kan en wat er mogelijk is. In het begin zullen we daarom ook suggesties doen. De activiteiten moeten uitdagend zijn en passen bij hobby’s en interesses van de jongeren. Als ze elkaar beter leren kennen, dan vragen we ook aan de jongeren om de activiteiten deels zelf te organiseren. Van eerdere Meet & Connect Junior-trajecten hebben we geleerd dat het bijdraagt als jongeren zelf meedenken en een rol krijgen in de ontwikkeling, besluitvorming over en uitvoering van Meet & Connect Junior.

Meer informatie

Voor meer informatie over Meet & Connect Junior, kun je contact opnemen met Jasmijn Wagenaar, 06 14638873 of jasmijn.wagenaar@presentachterhoek.nl.