Sociale Veiligheid

We hebben een viertal documenten over ons beleid met betrekking tot sociale veiligheid. Die vindt u hieronder terug. Ook vindt u de naam en gegevens van onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) hieronder.

1. Procedure en Stappenplan bij ongewenst gedrag

2. Gedragscode

3. Aannamebeleid

4. Functieomschrijving Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Stichting Present Dordrecht heeft een VCP, dat is Caroline van der Mijle.
Gegevens van Caroline:

info@inzet078.nl

06-12960332