Bruggenbouwer

Er kunnen geen bruggenbouwers meer worden aangemeld!


Wat is een bruggenbouwer?

Een bruggenbouwer is een persoon en/of een organisatie die mensen verbindt en meebouwt aan betrokkenheid en omzien naar elkaar in de stad en/ of dorpen. Die bruggen slaat tussen doelgroepen, spullen, gezondheidssituaties, landen, natuur, ideeën etc. etc. Initiatieven waarvan de gezichten misschien niet vaak in de publiciteit komen of in de schijnwerpers staan. Die door Present Noordwest Friesland met het aanbieden van de bokaal tot Bruggenbouwer van Noordwest Friesland worden benoemd. Het aanbieden geschiedt iedere keer voor een periode van 4 weken. Hiermee wil Present de initiatieven waarderen en middels een foto en een geschreven artikel de personen en hun werkzaamheden in het zonnetje zetten. Hen laten meedelen in de prijs die zij als Present hebben ontvangen; Bruggenbouwer van het Jaar 2018.

Welke bruggenbouwers/sectoren zijn er geweest?

Februari: Overheid >  Gemeente Harlingen – Hein Kuiken
Maart: Kerken/ stichting > de Voedselbank – Cees Glashouwer
April: Maatschappelijke dienstverlening >   Humanitas – Johan Haverkort
Mei: Zorgsector > Zorgbureau Stabiel – Detsje Holtrop
Juni: Zorgsector/agrarische > Zorghoeve Tritzum – Lammert Pater
Juli: Bedrijven > Voorzitter CCNWF – Frans Nieuwhof
Augustus: Toerisme: Stichting Bestemming Noardwest – Douwe Gerlof Heeringa

September: Scholen – Campus Middelsee: wonen en werken in eigen regio – Oene Krist

Oktober: Asielzoekers/statushouders – steunpunt vluchtelingen –  Marjan van der Heide

November: Verenigingen: vrijwilliger Tietsia Wentink – Deinum

December: Overheid > gemeente Waadhoeke –  Marga Waanders

In januari 2019 komen al bruggenbouwers van Noordwest Friesland 2018 bij elkaar tijdens een feestelijke ontmoeting! Eind januari moet Present Noordwest Friesland de bokaal weer inleveren op de landelijke presentdagen, waar een andere stichting kans maakt om bruggenbouwer van het jaar 2019 te worden.