Bruggenbouwer Frans Nieuwhof

20-07-2018

Frans Nieuwhof een echte bruggenbouwer!

Afgelopen week is de eretitel ‘Bruggenbouwer van het jaar’ en de bijbehorende bokaal doorgegeven aan Frans Nieuwhof van de Commerciële Club Noordwest-Friesland, een ondernemersvereniging voor Noordwest-Friesland. Een actieve vereniging die rond de 250 ondernemers uit Franeker, Harlingen en de aangrenzende gemeenten met elkaar in contact brengt.

Frans Nieuwhof is voorzitter van de vereniging en De Commerciële Club Noordwest-Friesland (CCNWF) en nam het initiatief tot de pilot “Noordwest Friesland ontregelt. In de pilot slaan overheden en belanghebbenden de handen ineen om plannen te realiseren die waarden kunnen toevoegen aan de fysieke leefomgeving, waarbij de regels dienend zijn en niet bepalend. Dat gaat uit van de basisfilosofie van de Omgevingswet: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’, minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk. Meer over de pilot regelvrij ondernemen

Een bokaal symboliseerde de titel welke hij ontving uit handen van Lammert Pater van Zorghoeve Tritzum, de vorige bruggenbouwer. Pater vertelde hoe hij het heeft ervaren om de titel Bruggenbouwer te dragen: “Door de titel komt er aandacht voor kleine en grote initiatieven binnen de regio, waarbij het niet moet gaan over de regels, maar over de mens.” Met trots overhandigde Pater de bokaal aan Nieuwhof.

De reden waarom Nieuwhof is voorgedragen als bruggenbouwer is volgens Gea Iedema, voorzitter Stichting Present:

Als voorzitter en mens is Frans een echt bruggenbouwer tussen mensen, bedrijven en ondernemers, en tussen organisaties en overheden. Hij wil van Noordwest-Friesland een pimpregio maken, een attractieve regio, waar innovatieve en interessante bedrijven gevestigd zijn en die voor genoeg werkgelegenheid zorgen voor onze ‘jeugd’. Een pilot is het gevolg van zijn inzet!”

Stichting Present Noordwest Friesland, eigenaar van de bruggenbouwersbokaal, vindt het belangrijk om zichtbaar te maken welke bruggen er gebouwd worden binnen de regio. Bedrijven en ondernemers hebben een belangrijke taak met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zijn kunnen samen met Present belangrijke bruggen slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Foto’s: Klaske Rodenhuis van Dual fotografie 

Meer lezen over de vorige bruggenbouwers:

Hein Kuiken 

Cees Glashouwer

Johan Haverkort 

Detsje Holtrop

Lammert Pater