Bruggenbouwer van het jaar: de titel is binnen!

22-01-2018

 

 

 

Tijdens de landelijke Presentdag op 20 januari jl. in Doorn is Stichting Present Noordwest Friesland tot “ Bruggenbouwer van het jaar 2018” benoemd. Uit handen van Burgemeester Bort Koelewijn uit Kampen (speciale gast en vertegenwoordiger Present Kampen) ontving coördinator Anja Schilder, een wisselbokaal die letterlijk een brug verbeeldt.

Belangrijke punten die de doorslag hebben gegeven zijn het unieke project en samenwerking met de mensen van de JP van der Bent Stichting en de kinderen van de Weekendschool uit Franeker. Zij hebben in december 2017 gezamenlijk een sociaal project uitgevoerd in Woonzorgcentrum Saxenoord te Franeker.

Tijdens die middag is gebleken dat het niet uitmaakt of jezelf een groep bent die ontvangt of een groep die aanbiedt. Ze zijn gewoon present!

Het mooie van Stichting Present is dat iedere groep zijn of haar eigen talenten aanbiedt en daar altijd wel een hulpvraag bij gevonden wordt. “Tijdens deze middag is gebleken dat het niet uitmaakt of jezelf een groep bent die ontvangt of een groep de aanbiedt. Ze zijn gewoon present”, aldus Anja Schilder.

Voor Present Noordwest Friesland is deze wisselbokaal een geweldige opsteker. Maar het is niet de bedoeling om de onderscheiding op het kantoor neer te zetten. Er zijn plannen om lokaal meer bruggen te bouwen, te verbinden en initiatieven onder de aandacht te brengen. Gebaseerd op de wijze waarop Stichting Present Kampen, de vorige winnaars, hiermee om zijn gegaan.
Coördinator Schilder: “De colleges van B&W van de Gemeente Waadhoeke en Harlingen worden hierbij uitgedaagd om dit jaar een project uit te voeren. Wij maken daarover binnenkort een afspraak.

Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden, en waarbij we een beweging op gang brengen in Nederland en steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Op onze website kunt u lezen welke projecten er in de afgelopen 2 jaar nog meer zijn uitgevoerd. Doet u mee?

 

 Nieuwsberichten  rondom de Bruggenbouwer van het jaar

online

Harlingen Boeit   http://www.harlingenboeit.nl/nieuws/stichting-present-noordwest-friesland-bruggenbouwer-van-het-jaar

Harlingen online http://harlingenonline.nl/stichting-present-noordwest-friesland-bruggenbouwer-van-het-jaar/

Franeker online  http://www.franekercourant.nl/nieuws/87615/prijs-stichting-present-noordwest-friesland/

Friesch dagblad http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=74009

Kampernieuws https://kampernieuws.nl/presentdagen-2018/

Kranten

22 -1- 2018 Friesch Dagblad

23 -1- 2018 van Wad tot Stad

31 -1- 2018 Franeker Courant