De Bouwvereniging steunt Present

17-01-2019

Een mooie handreiking van de Bouwvereniging Harlingen! Met deze steun in de rug, is het mogelijk om ook in 2019 nog meer waardevolle projecten uit te voeren.

persbericht 22-01-2019

De Bouwvereniging steunt Stichting Present in de gemeente Harlingen. Als makelaar in sociale betrokkenheid organiseert de stichting praktische projecten bij mensen zonder geld, zonder netwerk en zonder goede gezondheid. Met steeds wisselende groepen vrijwilligers worden er projecten gedaan zoals opknappen van verwaarloosde huizen en tuinen. In situaties waar mensen het zelf niet meer kunnen overzien komen helpende handen, die tijdens een dagdeel of dag een wereld van verschil maken. De inzet van vrijwilligers en de makelaarsfunctie van stichting Present Noordwest Friesland maakt dat er professioneel en structureel gewerkt kan worden. De organisatie heeft met een betaalde coördinator, 20 vaste vrijwilligers en een pool van flexwerkers een stevige basis neergezet. In 2018 is er een pilot gestart, waarbij 9 keer gebruik gemaakt is van de vrijwilligers van stichting Present in woningen van de Bouwvereniging. De Bouwvereniging maakt per jaar een financiële vergoeding over, zodat Present nog meer projecten kan organiseren in Harlingen en omgeving. Directeur Petra van der Wier van de Bouwvereniging en voorzitter Gert Hegge van stichting Present Noordwest Friesland bestendigen deze waardevolle samenwerking, die in 2019 voortgezet wordt.