Bruggenbouwer Marga Waanders

22-12-2018

Marga Waanders 

Vrijdag 21 december jl. heeft burgemeester Marga Waanders de bruggenbouwersbokaal van Stichting Present Noordwest Friesland in ontvangst genomen. Het feestelijke gebeuren vond plaats in een informele sfeer in het gemeente huis in Franeker.

Anja Schilder coördinator van de stichting overhandigde de bokaal aan de burgemeester en feliciteerde haar met mooie woorden: “U bent een vrouw met enorm veel bestuurlijke ervaring, die kan bemiddelen tussen verschillende partijen. Met uw daadkracht, betrokkenheid en deskundigheid begint u aan de taak die voor u ligt: gemeente Waadhoeke maken tot krachtige gemeente. Een bloeiende en warme gemeente, waarin ruimte is voor groei. Wij van Present zijn er trots op dat u nu naast onze burgermoeder ook onze bruggenbouwer bent! Gefeliciteerd met deze titel!”

Marga Waanders heeft er voor gezorgd dat Noordoost Friesland op de kaart is komen te staan. Volgens een insider van gemeente Dongeradeel heeft ze gezicht gegeven aan de regio en komt de titel bruggenbouwer haar echt toe. De bruggenbouwersbokaal is een aanmoediging om ook in Noordwest Friesland het bedrijfsleven, onderwijs, overheid, verenigingen en (vrijwilligers)organisaties en inwoners te verbinden.  Eén van die uitdagingen waar Waanders voor staat is het tekort van 1,9 miljoen euro op de begroting van het sociaal domein. Vrijwilligersorganisaties als Present kunnen hierin ondersteunend zijn en kunnen zorgen voor een enorme besparing op de kosten van de professionele zorg.

Burgemeester Waanders ontvangt de bokaal voor 4 weken. In januari komen alle bruggenbouwers bij elkaar om dit bijzondere jaar samen af te sluiten. Eind januari moet Present Noordwest Friesland de bokaal weer inleveren op de landelijke presentdagen, waar een andere stichting kans maakt om bruggenbouwer van het jaar 2019 te worden.

Met de bokaal wil Present mensen, organisaties en initiatieven onder de aandacht brengen die verbinding brengen in de samenleving. De bokaal is het afgelopen jaar steeds naar een andere persoon gegaan in de regio, die door zijn of haar inzet en werk een belangrijke rol vervult voor de sociale cohesie in de samenleving. Lees meer over De reis van de bokaal . Zo wil Present Noordwest Friesland samen bouwen aan een maatschappij die naar elkaar omziet.

 

voordracht door Anja Schilder

Meer lezen over de vorige bruggenbouwers:

Hein Kuiken 

Cees Glashouwer

Johan Haverkort 

Detsje Holtrop

Lammert Pater

Frans Nieuwhof

Douwe Gerlof Heeringa

Oene Krist

Marjan van der Heide

Tietsia Wentink