Verhalen

Sociaal Tuinieren

1. Selectie van de tuinen

Stichting Present NWF zoekt in samenwerking met het gebiedsteam / de woningcoöperatie tuinen die in aanmerking komen en geschikt zijn voor sociaal tuinieren.

2. Bezoek aan bewoner en schouw door tuinontwerper

De bewoners worden bezocht door de coördinator van Stichting Present NWF. Er wordt een tuinplan gemaakt met benodigde materialen en beplanting. De wensen van de bewoner worden daar uiteraard in meegenomen.

3. Werven van vrijwilligers voor de projectdag en voorbereidingen van de tuinontwerper.

Stichting Present NWF regelt een groep vrijwilligers en bepaalt in overleg de datum van de projectdag waarop de tuinen opgeknapt worden.

De coördinator bestelt het groen bij een kweker of tuincentrum.

4. Projectdag

Tijdens de projectdag knappen vrijwilligers de geselecteerde tuinen op. Er wordt gewerkt aan de hand van het tuinplan. Deze dag wordt begeleid door de coördinator van Stichting Present NWF.

5. Nazorg door groenvrijwilliger

Bewoners met een ernstige lichamelijke beperking kunnen een aanvraag doen voor structurele nazorg van de tuin. We zoeken dan een (vaste) vrijwilliger die langs komt om de tuin in goede staat te houden.