Kerstengel

“Wij hopen dat de kerstengelen van Present weer neerdalen in Harlingen en de Waadhoeke. Want wat is er nu fijner om een lichtpuntje te zijn voor een ander

Met het hartverwarmende project wil Present Noordwest Friesland het omzien naar elkaar en het vergroten van de onderlinge verbondenheid tussen mensen, jong en oud stimuleren. Present Noordwest Friesland weet dat er mensen zijn die wat extra aandacht kunnen gebruiken én dat er mensen zijn, die graag iets voor een ander doen.

De looptijd van het project is in de weken voor Kerst tijdens de Adventsperiode van Zondag 3 December tot 24 December.

Present zoekt mensen die een kerstengel willen zijn. De kerstengel bemoedigt iemand, desgewenst anoniem. Die bemoediging kan bestaan uit een kaartje, lekkers, een bezoekje, een bloemetje of een andere verrassing. Het gaat volgens de organisatie echter vooral om het gebaar.

Iedereen kan zich als kerstengel aanmelden. Je kunt meedoen als individu, als familie, als kerk of als school. Scholen kunnen kerstengelen zijn door bijvoorbeeld met de klas een leuke kerstactie bedenken of een kerstpakket maken voor een gezin.

Kerstengelen worden gekoppeld aan mensen die wel een lichtpuntje kan gebruiken. Aan wie kunt u daarbij denken? Eigenlijk gewoon iedereen…. ouderen, jongeren en kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types.

Voor meer informatie over deze actie en het werk van Present Noordwest Friesland, kijk op: https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/

Via Present omzien naar de mensen om ons heen……. juist nu! Doet u mee?