Nilufer en Deniz

28-09-2020

Tweewekelijks doen ze mee met een project van Present Nunspeet. In opdracht van de gemeente Nunspeet interviewde Marit Hofman hen in het kader van de ‘Week tegen eenzaamheid’. In het verhaal hieronder kun je met Nilufer en Deniz kennismaken, maar dat kan ook tijdens het project dat we organiseren op 5 oktober onder het thema Samen doen = Samen ontmoeten. Daar kunt u kennismaken met Nunspeters die afkomstig zijn uit allerlei landen.

“Praten, praten, praten. Dat is de grote behoefte van Deniz en Nilufer. Deniz en Nilufer wonen sinds twee jaar en drie maanden in Nunspeet. Ze zijn zichtbaar dankbaar dat zij zich in Nunspeet hebben kunnen vestigen. Het is een echtpaar dat veel gedeelde interesses heeft. Zo hebben ze elkaar leren kennen toen ze communicatiewetenschappen studeerden. Daarna zijn ze beiden werkzaam geweest in hun eigen bedrijf voor grafische vormgeving.

Deniz zegt: “Tussen 9 en 5 waren wij collega’s, daarna was Nilufer gewoon mijn mooie vrouw.”

Door gedisciplineerd te studeren hebben ze hun verplichte taalniveau gehaald, maar ze willen graag zo veel meer! Ze zetten hun talenten als grafische vormgevers in bij het maken van flyers voor het WOC en ze zetten hun praktische vaardigheden in bij projecten voor Stichting Present en de kringloopwinkel van Gain. Waar het kan, sluiten ze aan bij activiteiten, zoeken ze contact en nemen ze initiatief. Hun grote behoefte ligt in het kunnen voeren van gesprekken met mensen. Ze willen graag hun woordenschat vergroten, zodat zij zich nog meer thuis kunnen voelen in Nunspeet en zich verder kunnen ontwikkelen. Met Nunspeters Nederlands kunnen praten is verrijkend. Zo oefenen ze de taal en vergroten zij hun woordenschat. Hun liefde voor kunst, cultuur, architectuur, muziek, fotografie en films zouden ze graag willen delen met anderen.

De behoefte aan ‘gewone’ gesprekken is herkenbaar voor veel anderstaligen. De afgelopen coronatijd is voor velen een tijd geweest met minder sociaal contact. Voor Deniz en Nilufer en veel nieuwe Nunspeters, betekende het dat ze voor de taal nog meer op zichzelf aangewezen waren. Taalscholen zijn gesloten geweest en er waren minder gesprekjes op straat of op het schoolplein. In plaats van vooruitgang in de taal was er soms stilstand, of misschien is er zelfs wel achteruitgang geweest. En laat dat nou juist niet de bedoeling zijn! Taal speelt een essentiële rol in het contact leggen met andere mensen in je nieuwe woonplaats. Praten over hoe het met je gaat, even een praatje over het weer, op het schoolplein een praatje maken over de kinderen. Het zijn gesprekjes die maken dat je je verbonden voelt, dat je woordenschat vergroot wordt en het maakt het makkelijker om je ergens thuis te voelen. Het gezegde ‘al doende leert men’ is hier zeker van toepassing.”

Wie interesse heeft in de andere interviews die gehouden zijn in het kader van de Week van Eenzaamheid, kan ze lezen op de website van de gemeente Nunspeet.