Samenwerking #nietalleen

23-04-2020

Stichting Present Nunspeet is gevraagd om de coördinatie van alle #nietalleen initiatieven in Nunspeet op zich te nemen. #nietalleen is een landelijk platform waar vraag en aanbod bij elkaar komen, en is ontstaan door een samenwerking met onder meer de Protestantse Kerk, ChristenUnie, Rooms Katholieke Kerk, Kerk in Actie en EO (www.nietalleen.nl).

Tegelijkertijd is Present gevraagd om met het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet samen te werken om overige plaatselijke initiatieven te coördineren. Zo ontstaat er een plek in Nunspeet waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Goed om te merken dat ook in deze tijden samenwerking met anderen centraal staat!

Inmiddels zijn er vele initiatieven aangemeld. Veel kerken zetten zich in, lokale welzijnsorganisaties zijn bezig en er zijn bijzondere initiatieven zoals ‘Ik aan dacht jou Nunspeet’, waarbij er in elke straat in Nunspeet een straatcoördinator wordt gezocht. Er ontstaan ook kleine persoonlijke initiatieven. Een van deze heeft geleid tot een mooie match die u hier terug kunt lezen.

In de praktijk betekent deze samenwerking dat het Servicepunt bereikbaar is voor hulpvragers die niet goed weten waar zij hun vraag neer kunnen leggen. De medewerkers van het Servicepunt zorgen dan dat de hulpvragers bij het juiste initiatief terecht komen. Ook bedrijven kunnen contact opnemen met het Servicepunt als zij een aanbod hebben.
Het Servicepunt is bereikbaar op telefoonnummer 0341-259993 en via de mail op vrijwilligers@nunspeet.nl.