Bruggen bouwen kost geld.

Bruggen bouwen.
Stichting Present Steenwijkerland is een stichting die een brug wil slaan tussen mensen die hulp kunnen bieden en mensen die hulp nodig hebben. Om dit te kunnen organiseren heeft de stichting professionals nodig. Mensen die weten waar ze het over hebben als het gaat om hulpverlening, bemiddeling, dienstverlening en maatschappelijke organisaties. Professionals die zich met aandacht, kennis maar vooral ervaring deze ontmoetingen tot stand kan laten brengen. Om het aanbod van de vrijwilliger zo te kunnen verstaan dat het tot bloei kan komen bij iemand die die hulp ontzettend goed kan gebruiken. Stichting Present weet zich jaarlijks honderden mensen te activeren om zich als vrijwilliger in te zetten.  Juist door de inzet van professionals kan stichting Present goede hulpverlening organiseren.

Stichting Present heeft professionals in dienst. Dit zorgt voor kwaliteit van de ontmoetingen maar ook continuïteit binnen de Stichting. De professionals kunnen goed inschatten welke groep of individuele vrijwilliger bij welke hulpvraag past. Dit heeft niet alleen te maken vanwege het aanbod, maar ook wat past qua mensen. Er is vaak sprake van kwetsbare, moeizame en schrijnende situaties. Onze professionals zijn gespecialiseerd in het snel uitfilteren van de daadwerkelijk vraag en weten dit te koppelen en aan het best passende aanbod.  

Samenwerken.
Present is ook een organisatie die samenwerkt met de hulpverleners en maatschappelijke organisaties en alle andere spelers in het maatschappelijke veld, zodat er altijd een helder beeld is van de behoefte en gebeurtenissen in de gehele gemeente. Samenwerken, samen sparren en elkaar steunen doet Present graag. Voor al deze aspecten van onze werkzaamheden is expertise nodig. Alleen met experts kunnen wij de kwaliteit en betrouwbaarheid blijven geven waar we bekend om staan. Kortom, wij zijn bruggenbouwers in vrijwilligerswerk.

Samenwerkend met de professionals staan de kernvrijwilligers. Deze kernvrijwilligers zetten zich regelmatig in voor de stichting. Zij zijn present op diverse manieren; van het bestuur, groepenbegeleiders, trainees, websitebeheer tot het opstellen van de nieuwsbrief. 

Belang.
Het belang van Present wordt gezien door de lokale overheid, landelijke en lokale fondsen, lokale bedrijven, kerken en particulieren. Zij steunen de stichting met subsidies en giften. Zonder deze steun zou er geen Stichting Present Steenwijkerland kunnen zijn.
Mede door deze steun kunnen vrijwilligers zich inzetten voor de ander. Hierdoor kon de tuin van een alleenstaande moeder opgeruimd worden omdat het te onveilig was voor haar dochtertje, door de bemiddeling van present kon een gezin toch nog verhuizen vlak voor kerst en stonden zij niet op straat. Met meer dan 2200 aan vrijwilligersuren timmert Stichting Present hard aan de weg voor een sociaal, leefbaar en veilig Steenwijkerland voor alle inwoners.

Transparant. 
Stichting Present Steenwijkerland is transparant in haar uitgave. Deze zijn terug te lezen in het jaarverslag te vinden op de website: https://stichtingpresent.nl/steenwijkerland/dit-is-present/anbi-jaarverslag/ .

Steunen.
Draagt u Stichting Present Steenwijkerland ook een warm hart toe? Ook u als particulier, ondernemer en betrokken inwoner van Steenwijkerland kan een steentje bijdragen aan het bouwen van onze brug. Dit kan doormiddel van uw tijd als vrijwilliger maar ook financieel. Nieuwsgierig hoe? U kunt meer informatie opvragen bij onze coördinatoren. Maar u kunt ook geld doneren door middel van het donatieformulier https://stichtingpresent.nl/steenwijkerland/steun-ons/.
Stichting Present Steenwijkerland is geregistreerd als ANBI, uw gift is dus aftrekbaar bij de belasting.