Bedankt

18-11-2020

Een persoonlijk bedankje

Voor de Rabobank is een club, vereniging of stichting zoveel méér. Daarom geeft de Rabobank clubs, verenigingen en stichtingen een  steuntje in de rug.
Stichting Present Steenwijkerland bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren.
lees en zie meer