Vacatures

PRESENT STEENWIJKERLAND ZOEKT EEN

PROJECTCOORDINATOR (m/v, 10u/week)

Present Steenwijkerland heeft in de afgelopen tien jaren een beweging op gang gebracht, waarin mensen het meer vanzelfsprekend vinden om zich in te zetten voor een ander. Present doet dit door aan te sluiten bij het aanbod van de vrijwilliger: de vrijwilliger bepaalt zelf wanneer en op welke manier hij of zij zich wil inzetten. Present zorgt er samen met verschillende maatschappelijke organisaties voor, dat deze hulp op de goede plek terecht komt.

Sinds de oprichting van Present Steenwijkerland hebben er al heel veel bijzondere projecten plaatsgevonden. Verwaarloosde tuinen zijn opgeknapt, vervuilde woningen zijn schoongemaakt, kamers zijn geverfd en vele spelletjes met ouderen of gehandicapten zijn gedaan. Voor deze projecten zijn verschillende groepen vrijwilligers in actie gekomen: collega’s, kerk- en verenigingsleden, jongeren, vrienden, bedrijven en netwerkclubs.

Vanwege de groei in de beweging van omzien naar elkaar bestaat het professionele deel van de organisatie uit twee coördinatoren, elk voor gemiddeld 10 uren per week. Daarnaast is er een Organisatie Team bestaande uit zo’n 10 vrijwilligers.

Omdat een coördinator haar werkzaamheden om gezondheidsredenen helaas heeft moeten stoppen zijn wij op zoek naar een (tweede) coördinator.

Wat ga je doen?

Als coördinator kun je een verschil maken in het leven van een ander! Samen met de andere coördinator draag je de verantwoordelijkheid voor het organiseren en coördineren van de projecten die groepen willen doen. Als coördinatoren geven jullie samen de missie van Present Steenwijkerland handen en voeten en vul je elkaar aan waar dat nodig is. Daarbij bestaat het takenpakket uit het aansturen van het Organisatie Team, het matchen van aanbod met hulpvraag, inplannen van de vrijwillige groepenbegeleiders en coördineren van de projectorganisatie, de uitvoerende contacten met de hulpverleners van de maatschappelijke organisatie, alsmede het houden van presentaties in o.a. kerken. Samen met de andere coördinator zorg  je voor de jaarverslagen en andere noodzakelijke verslaglegging, om zo trends te kunnen ontdekken en te bespreken met het bestuur. Verder overleggen de coördinatoren met het bestuur over onder meer innovatieve en beleidsmatige zaken en de visie van Present op langere termijn.

We vragen van jou:

 • Je hebt affiniteit met ons werkgebied Steenwijkerland en hebt een christelijke identiteit.
 • Je hebt affiniteit met de welzijnssector.
 • Je bent communicatief ingesteld en je kunt meebewegen.
 • Je kunt omgaan met een diverse doelgroep en houdt je hoofd koel in lastige situaties.
 • Je bent creatief en kunt zoeken naar nieuwe type projecten die passen bij groepen vrijwilligers.
 • Je bent flexibel qua werktijden en werkhouding. Je kunt inspelen op onverwachte situaties tijdens de uitvoering en de planning van het werk.
 • Je hebt een passie voor de doelgroep waar Present Steenwijkerland mee werkt, de vrijwilligers als kapitaal en voor de medemens die deze groepen vrijwilligers nodig heeft.
 • HBO werk- en denk niveau, of equivalent hiervan door ervaring opgedaan.
 • Je kunt goed omgaan met een computer (Office)

We bieden jou:

 • Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie.
 • Toerusting met betrekking tot missie, visie, werkwijze van Present en de ontwikkelingen.
 • Gerichte ondersteuning bij het verrichten van de taken.
 • Een dienstverband voor de duur van 1 jaar van (gemiddeld) 10 uren per week; flexibel inzetbaar over meerdere dagen, ook in de weekeinden
 • Salariëring conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en opname in het pensioenfonds PFZW,
 • Inwerkperiode van 2 maanden, dit is tevens een proeftijd.

Solliciteren?!

Lijkt dit jou een mooie uitdaging en klopt jouw hart sneller bij de gedachte om mensen te kunnen helpen? Stuur dan voor maandag 4 februari 2019 je sollicitatiebrief met CV naar het bestuur van Present Steenwijkerland: bestuur@presentsteenwijkerland.nl

Voor inlichtingen en vragen over de functie kun je contact opnemen met

Henk Boxum, voorzitter Present Steenwijkerland, telefoon: 06-13346730 of

Jessica van Benthem coördinator: telefoon 06-52204749

 

Vacatures bestuursleden

Stichting Present Steenwijkerland is in de afgelopen periode uitgegroeid tot een belangrijke speler in de organisatie van het vrijwilligerswerk in Steenwijkerland. Door middel van de projecten die wij draaien komen wij in contact met heel diverse mensen en situaties. Door deze projecten ontstaan unieke momenten voor de vrijwilligers en de hulpontvangers. In de komende jaren willen we inzetten op verdere kwaliteitsverbetering, stabiliteit en verbreden van contacten met maatschappelijke organisaties en bedrijven binnen Steenwijkerland.

Het bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming, het ontwikkelen en onderhouden van netwerken, zoals met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in Steenwijkerland. Daarnaast onderhoud het bestuur de bestuurlijke contacten met Stichting Present Nederland. We zijn te typeren als een bestuur op afstand dat niet primair verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een secretaris en twee nieuwe bestuursleden (uitbreiding van het bestuur naar 5 leden)

Voor de komende periode zoeken we nieuwe bestuursleden die mee willen bouwen aan de missie van stichting Present Steenwijkerland. We zoeken mensen die affiniteit hebben met en een netwerk in één of meer van de onderliggende domeinen.

 • De sociale kaart van Steenwijkerland en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein
 • Het bedrijvennetwerk in Steenwijkerland, met het accent op Steenwijk
 • Ervaring met netwerkgericht werken
 • Ervaring met sociaal ondernemerschap

Wat verwachten we van je?

 • Dat je achter de visie, werkwijze en christelijke identiteit van Present Steenwijkerland staat
 • Dat je in Steenwijkerland woont
 • Dat je jouw expertise in het (bestuurs)werk van Present inbrengt
 • Dat je ambassadeur van Present wilt zijn in je eigen netwerk
 • Dat je een initiatiefrijke en inspirerende persoonlijkheid bent
 • Dat je deelneemt aan de bestuursvergaderingen (ongeveer 10 keer per jaar)

Van een secretaris verwachten we verder nog dat hij/zij

 • inzicht heeft in bestuurlijke en secretariële zaken
 • in staat is om een verslag van de vergaderingen vorm te geven
 • beschikt over goede discussie- en communicatieve vaardigheden
 • in staat is de stichting uit te dragen

Wat bieden we?

 • Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie
 • Een interessante plek om kennis op te doen van wat er allemaal in Steenwijkerland gebeurt
 • Een enthousiast team

Belangstelling?

Heb je belangstelling of wil je meer weten? We gaan graag met je in gesprek. Je kunt contact opnemen met: Henk Boxum (voorzitter Present Steenwijkerland) tel: 06-13346730 of   aanmelden via mail: boxum005@ gmail.com .

Wil je “werken” aan de missie van Stichting Present Steenwijkerland?

Stichting Present Steenwijkerland bouwt aan een brug waarover mensen elkaar kunnen bereiken en helpen. Het is onze missie dat mensen via de brug van Stichting Present Steenwijkerland weer oog krijgen voor elkaar en uit liefde elkaar helpen.

Maar een brug bouw je niet alleen. Juist als team kun je elkaar versterken en zorg dragen voor de kwaliteit van de “brug” die we met elkaar willen bouwen. Daarom zoeken we mensen die met hart en ziel zich vrijwillig willen in zetten in de organisatie en het team van Stichting Present Steenwijkerland.

Zie de onderstaande vacatures, misschien ben jij de persoon die we zoeken!

Vrijwillige groepenbegeleider Praktische projecten m/v

Heb jij praktisch inzicht in tuin en kluswerkzaamheden, vind je het leuk om unieke ontmoetingen tot stand te brengen, mensen te motiveren en kun je goed organiseren? Wil jij je verder ontwikkelen als organisator, binnen een organisatie waar veel te leren valt?
Dan zijn wij opzoek naar jou!
Als groepenbegeleider praktische projecten begeleid je vrijwilligers die projecten doen bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Te denken valt aan: het opruimen van een tuintje, helpen bij een verhuizing, opruimen van een woning of het schilderen van een woonkamer. Je bereidt de klus voor en op de dag van uitvoering begeleid je de vrijwilligers met de klus en in contact met de hulpontvanger.
Bij ons kun je écht verschil maken, je zet mensen in beweging!
Wij bieden je de mogelijkheid om je kwaliteiten in te zetten voor minimaal een half jaar waarin je ongeveer 6 projecten zult gaan doen. Je wordt hierin door ons begeleid. In overleg met jou bespreken we na dit halfjaar het vervolg.

Interesse of vragen?
Bel: Jessica van Benthem, coördinator: 0642112642 of Lammie Odink, coördinator 0652204749
Mail: info@presentsteenwijkerland.nl