Voor hulpverleners

Als professional in zorg en welzijn heb je een hart voor je cliënten en wil je veel voor hen betekenen. Helaas zijn je tijd en budget beperkt. Ondersteuning door een groep vrijwilligers zou een welkome aanvulling zijn. Present biedt die vrijwillige hulp.

Vrijwilligers als welkome aanvulling

Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. De vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals:

 • Opknappen van verwilderde tuinen
 • Helpen bij verhuizingen
 • Dagje uit met bewoners van een zorginstelling
 • Schoonmaken en opruimen
 • Schilderen van een verwaarloosde woning
 • Koken en spelletjes doen  (bv. in een vrouwenopvang)

Voor elk project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Present is dus zelf geen hulpverlener, je houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor je cliënt. De praktijkervaring leert dat voor cliënten de projecten van grote waarde kunnen zijn. Een groep vrijwilligers kan uiteraard niet al hun problemen oplossen. Maar er gebeurt wel iets, het is een zetje in de goede richting.

Ontmoeting net zo belangrijk als de klus

Als Present vinden we daarbij de ontmoeting die er is tussen mensen minstens zo belangrijk als het klaren van de klus. Voor cliënten is het bijzonder dat een groep onbekenden hen ‘zomaar’ komt helpen. Ook voor de groep vrijwilligers kan het project een betekenisvolle ervaring zijn. Ze brengen tijd door met iemand die ze waarschijnlijk nooit zelf ontmoet zouden hebben. In de kern is het organiseren van een Present project: mensen met elkaar in cintact brengen.

Een hulpvraag melden

Als professional kun je een hulpvraag melden als je denkt dat de inzet van een groep vrijwilligers een meerwaarde heeft voor het hulpverlenings- of zorgtraject. Criteria zijn:

 • Je cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.
 • Ontmoeting tussen cliënt en vrijwilliger is wezenlijk onderdeel van het project. Je cliënt is bereid om op de dag van het project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen.

Het aanbod van de vrijwilligers is voor Present het vertrekpunt. Dat betekent dat de groep zelf een datum en een project kiest. Present gaat naar aanleiding van een ingediende hulpvraag niet actief groepen werven. Alleen als er op hetzelfde moment een groep met een passend aanbod beschikbaar is, kunnen we direct aan de hulpvraag voldoen. In de andere gevallen zullen we de ingediende hulpvraag pas onder de aandacht brengen als er zich groepen met een passend aanbod aanmelden.

Wat kun je van Present verwachten?

Voorafgaand aan het project:

 • Begeleiding en instructie van de groepen.
 • Tot stand brengen van de juiste match van het aanbod van de groep met uw vraag.
 • Organisatie van en aanwezigheid bij het projectbezoek, inclusief een afspraak bij de hulpontvanger. Tijdens dit gesprek worden tussen de hulpverlener en de vrijwilliger afspraken gemaakt over het project.
 • Contactpersoon tussen uw organisatie en de vrijwilligersgroep.

Tijdens het project:

 • Aanwezigheid bij opening en afsluiting van het project.
 • Stand-by tijdens het project.
 • Verantwoordelijk voor de vrijwilligers tijdens het project.

Na het project:

 • Evaluatie van het project, de effecten en de samenwerking.
 • Terugkoppeling naar de groep van de door u vermelde effecten.
 • Maken van vervolgafspraken (eventueel).

Wat Present van jou als hulpverlener verwacht:

Vooraf:

 • Kennismakingsgesprek als we voor het eerst samenwerken.
 • Vaste contactpersonen in de organisatie: met deze personen stemmen we het aanbod van de groepen af en evalueren we de samenwerking.

Tijdens een project:

 • Aanwezigheid tijdens het projectbezoek dat plaatsvindt voor de uitvoering van het project.
 • Goede afstemming over het programma van de projectdag.
 • Bewaken dat de afspraken, gemaakt tijdens het projectbezoek, worden nagekomen.
 • Aanwezigheid op de projectdag, hele dag of gedeeltelijk.

Achteraf:

 • Evaluatie met een medewerker van Present na het project.
 • Duurzame samenwerking: als het wederzijds bevalt gaan we een duurzame samenwerking aan op basis van partnerschap en openheid voor ontwikkeling en innovatie.

We willen onze vrijwilligers laten ervaren dat hun vrijwillige inzet op de juiste plek terecht komt en effect heeft. Daar zijn zij terecht kritisch op. Graag bespreken we daarom vooraf hoe het project onderdeel is van een breder plan en daarin ook een toegevoegde waarde heeft.

We zien uit naar een prettige en betekenisvolle samenwerking!
Neem contact met ons op voor een kennismaking of meld direct een sociale hulpvraag of een praktische hulpvraag