Project tuinonderhoud

Als het je boven het hoofd groeit….. 

Een goed onderhouden tuin is fijn voor de bewoner zelf, voor de buurt en voor onderling contact. Maar door lichamelijke of geestelijke problemen lukt het bijhouden van de tuin mogelijk of tijdelijk niet meer. En als iemand dan ook niet beschikt over voldoende netwerk of financiële middelen…wat dan?

Het project ‘tuinonderhoud’ biedt uitkomst!!
Zes organisaties slaan – na een succesvolle pilotfase – de handen ineen voor inwoners, die zelf onvoldoende middelen, gezondheid en/of netwerk hebben voor eenmalig (groot) of regulier tuinonderhoud. Een mooie samenwerking ten dienste van de gemeente Doetinchem!

Sité Woondiensten, buurtcoaches en hulpverleners komen met enige regelmaat in contact met mensen die een verwaarloosde of slecht onderhouden tuin hebben. Ieder voor zich zochten zij naar een oplossing. Meerdere organisaties slaan nu de handen ineen om het tuinonderhoud op elkaar aan te laten sluiten. Waar groot eenmalig onderhoud nodig is, kan Sité dit ofwel via Pauropus ofwel via Present laten uitvoeren.
Maar eenmalig groot onderhoud is soms niet genoeg. Als de bewoner het niet zelf op kan pakken, nemen vrijwilligers van de Stadskamer, de ‘tuinteams’, het reguliere onderhoud over tegen een geringe vergoeding. Alles in overleg en in samenwerking met de bewoner, gericht op wat hij / zij nu of in de toekomst kan.

Alle tuinvragen worden gestroomlijnd via Present, die de coördinatie op zich heeft genomen. Bekijk hier de flyer voor hulpverleners. Voor aanmelden van een tuin-hulpvraag: klik hier

N.B. Helaas is er op dit moment een wachtlijst voor het opschonen van tuinen door Present en het reguliere onderhoud daarna door vrijwilligers van de Stadskamer. Hierdoor duurt het langer dan normaal voordat we een tuinklus kunnen oppakken.

       


Er wordt versterking gezocht voor tuinvrijwilligers. Met meer vrijwilligers kunnen we meer doen!

Neem contact op met Bennie Hebbink, b.hebbink@stadskamer.com, voor meer info als u interesse heeft om vrijwilliger te worden.

Hoe werkt het?

Route 1: De regulier onderhouden tuin (regulier onderhoud)

 • Buurtcoach* toetst of klant voldoet aan de criteria (zelf niet in staat, geen netwerk, geen financiële middelen)
 • Bewoner is bereid om mee te werken én spreekt de intentie uit een kleine financiële bijdrage te doen (indien mogelijk) aan het tuinonderhoud. Dit kan eventueel ook via het Meedoenarrangement.
 • Buurtcoach* neemt contact op met de coördinator van Present via de website: www.presentdoetinchem/aanmeldenhulpvraag
 • De coördinator van Present schakelt het klusteam van de Stadskamer in.
 • Het klusteam van de Stadskamer helpt de bewoner bij het onderhoud en stemt de onderhoudsfrequentie af met de bewoner.
 • Deze dienst wordt geleverd op basis van vrijwillige inzet en bewoners kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan deze dienst.
  *Of andere hulpverlener / professional die criteria kan toetsen

Route 2: De -zwaar- verwaarloosde tuin (eenmalig groot onderhoud met mogelijk aansluitend regulier onderhoud)

 • Sité signaleert, gaat in overleg met de bewoner en buurtcoach / hulpverlener (inkomenstoets) of
 • Buurtcoach* signaleert, toetst criteria en gaat in overleg met Sité.
 • Bewoner is bereid om mee te werken (indien mogelijk) én spreekt de intentie uit om voor een eventueel vervolg (inzet vrijwilligers Stadskamer) een kleine financiële bijdrage te leveren aan het tuinonderhoud. Dit kan ook via het Meedoenarrangement.
 • Kan dit een klus zijn voor Stichting Present?
  -> Zo ja: inschakeling Present via de website: www.presentdoetinchem/aanmeldenhulpvraag. Present doet de   intake en maakt afspraken met de bewoner. De hulpverlener is hierbij aanwezig.
  -> Zo nee: bewoner (met begeleiding van buurtcoach*) sluit een inspanningscontract met Sité. Sité schakelt vervolgens Pauropus in en deze maakt de tuin (met groot materieel) gereed voor regulier onderhoud.
 • Indien bewoner niet zelf kan oppakken, dus regulier onderhoud: terugkoppeling naar coördinator Present, Present schakelt het klusteam van de Stadskamer in.
 • Klusteam van de Stadskamer helpt de bewoner bij het onderhoud en stemt de onderhoudsfrequentie af met de bewoner.
 • Indien noodzakelijk schakelt de Stadskamer periodiek de coördinator van Present weer in voor eenmalig opschonen door een groep vrijwilligers Present.
 • Deze dienst wordt geleverd op basis van vrijwillige inzet en bewoners kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan deze dienst.

*Aanmeldingen voor dit project uit Wehl en Gaanderen zijn nog niet mogelijk i.v.m. de huidige omvang van de vrijwilligersgroep.