Verhalen

Jubileum 15 jaar Present

Stichting Present vierde vrijdag 17 maart haar 15-jarige jubileum, samen met vele genodigden. De
grote opkomst liet zien, dat de stichting in die jaren een goede naamsbekendheid heeft opgebouwd
en dat steeds meer mensen de weg naar Present weten te vinden.

De missie van de stichting om een brug te slaan tussen de groep mensen die iets voor een ander
willen doen, maar niet weten hoe je dat kan organiseren en mensen die klussen hebben, maar niet
de vaardigheid of middelen om deze klussen zelf te doen, is hiermee geslaagd. Dit vanuit de
gedachte, dat veel mensen het verrijkend vinden om op projectbasis, zonder vaste verplichtingen,
vrijwilligerswerk te doen. De onderlinge contacten die hieruit ontstaan worden gezien als waardevol,
een ontmoeting van individuen die elkaar treffen als gelijken. Daarnaast organiseert Stichting Present
acties om mensen met een krappe beurs of die eenzaam zijn te ondersteunen, bv de Kerstengelactie
en de zomerpakketten.

In zijn speech benadrukte burgemeester Molkenboer, die samen met wethouder sociaal domein
Pennarts de stichting kwam feliciteren, dat Stichting Present hiermee een belangrijke sociale functie
heeft in Woerden. Hij schetste een toekomst van Woerden, waarin door initiatieven als deze de
cohesie in de wijken zou kunnen toenemen waardoor het gevoel van veiligheid, onderling respect en
leefbaarheid in de wijken kan groeien. In zijn visie is Stichting Present hiermee de lijm waarmee in
een wijk de onderlinge verhoudingen en sociale verbanden tot een hecht geheel gesmeed worden.
De verwachting is, dat Present in de toekomst naast deze projecten met losse klussers ook steeds
vaker aanbiedingen van ‘zakelijke’ groepen zal krijgen om klussen te doen, bv bedrijven met een
actiedag, een zussendag, of klussendag als familieactiviteit. Kortom: de afgelopen 15 jaar is Stichting
Present uitgegroeid tot een actieve factor binnen de wijk, die onder leiding van een gedreven
bestuur en enthousiast coördinator nog verder uit kan groeien tot een groter sociaal netwerk. Het is
Stichting Present wel toevertrouwd deze acties verder te begeleiden en de komende 15 jaar de
activiteiten verder uit te bouwen.