Een verschil maken
met je school of klas

Door anderen te helpen, samen met je klasgenoten

Via Present doen scholen regelmatig maatschappelijke projecten. Een aantal lessen over burgerschapsvorming en een praktische actiedag. Samen een heel waardevolle ervaring die veel leerlingen meenemen in hun verdere leven.

Samen in de buurt

Op school leren leerlingen over hun toekomstige plek in de samenleving. Tegelijk verwacht onze overheid dat scholen aandacht geven aan de leerdoelen burgerschapsvorming en mens & maatschappij. Present biedt hier concreet invulling aan door middel van een methodiek voor alle groepen.  Vele scholen gingen je voor. De ervaring van leren met elkaar buiten de school vormt een unieke kracht.

Meedoen als school

Present begeleidt jouw school of klas graag bij maatschappelijke projecten. Zo leren kinderen mensen kennen in hun eigen buurt.  Omzien naar elkaar, zorgen voor wie net niet mee kan. Wat dit echt betekent leren ze ook via een Present-project. Kortom: een hele praktische toepassing van lessen Burgerschapsvorming.

Op je eigen manier

Iedere leerkracht kan dit op eigen wijze aanpakken. Denk aan een oefening om meer te ontdekken over jouw vaardigheden. Of een oefening om jezelf en elkaar te evalueren na het project. Hiermee kunnen de leerlingen een mooi portfolio gedurende hun schoolloopbaan vullen.

Kosten en proefles

Een dergelijke uitgebreide methode is zeer kostbaar om te maken. Ook het organiseren van een maatschappelijke stage is niet zonder kosten. Gelukkig kan Present, dankzij diverse bijdrages, de prijs zeer laag houden. In overleg is maatwerk leverbaar, inclusief een proefexcursie en proefles.

Voor elke leeftijd

  • Methodiek "Onze school is Present" voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs
  • Bouwblokken "Ik ben Present" voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs
  • Maatschappelijke stages voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs
  • Jong Present voor het MBO, HBO en de Universiteit

Kant-en-klare lesmethode

Present ontwikkelde een kant en klare lesmethode actief burgerschapsonderwijs. 

Hierin tref je ook belangrijke kernthema’s als:
  • Persoonlijke Ontwikkeling.
  • Sociale Integratie.
  • Democratie.
  • Meedoen in de Samenleving.

Onze methode bevat uitgebreid lesmateriaal ter voorbereiding op een maatschappelijke excursie. Present organiseert deze excursie van a tot z. Daarnaast bevat de methode praktisch verwerkingsmateriaal voor na het project.

Burgerschapvorming

Een project via Present betekent een praktische toepassing van Burgerschapsvorming, één van de kerndoelen van het onderwijs. Lees meer over Burgerschapsvorming in dit interview met toenmalig minister Slob. Onze lesmethode sluit naadloos aan bij de kerndoelen waar de Inspectie van het Onderwijs op toeziet.

Test: methode is waardevol

Onze methode is samen met Hogeschool Viaa en negen lokale stichtingen Present uitgebreid getest. De algemene conclusie van het testpanel is: “De inhoud en de werkwijze van de lesmodule binnen het project ‘Onze school is Present’ sluiten aan bij zowel de leerkrachten, scholen als de overheid (wettelijke plicht). Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast over de lesmodule en kunnen er goed mee overweg.

Contactpersonen van de maatschappelijke organisaties zeggen dat deelname aan het project ook voor de doelgroep(hulp-ontvanger) waardevol was. Zij geven aan dat een ruime meerderheid van de cliënten heeft genoten van de aanwezigheid en inzet van de leerlingen tijdens de projectdag.”

Wil jij als school wat voor anderen betekenen?

Benieuwd wat jouw school of klas kan betekenen voor anderen via Present? Meld je aan, dan nemen wij contact met je op om je voorkeuren te bespreken. We staan je ook graag te woord als je vragen hebt.