Dit is Present

ANBI & Jaarverslag

Stichting Present Alkmaar presenteert jaarlijks een jaarverslag. Omdat Present een ANBI-status heeft, is je financiële steun fiscaal aftrekbaar.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Alkmaar
RSIN/Fiscaal nummer: 850943243
Bank/IBAN nummer: NL27RABO0163650403 t.n.v. stichting Present Alkmaar
KvK: 53598466

Contactgegevens

Telefoonnummer: 072-5316810
E-mailadres: info@presentalkmaar.nl

Postadres

Bestevaerstraat 2
1813 PA Alkmaar
Nederland

Doelstelling

Missie
Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie
Een beweging op gang brengen in de samenleving, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien.

Bestuur

Samenstelling bestuur:
  • Liesbeth van Gool (voorzitter)
  • Harry Swager (secretaris)
  • Koos Smith (penningmeester)
  • Robert Jan Wassink (algemeen bestuurslid en fondsenwerving)
  • Vacature (PR en fondsenwerving)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: Nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: Bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Sociaal Werk

Verslaglegging

Meer weten?

Heb je aanvullende vragen of opmerkingen? Bijvoorbeeld over onze financiële huishouding en verantwoording? Neem dan gerust contact met ons op. We proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Present financieel ondersteunen

Wil je net als Present de strijd aangaan met armoede en eenzaamheid. Wellicht kun je ons dan financieel ondersteunen?