Present Den Haag

Over ons

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil die schakel zijn.

Visie en missie

De visie van Present Den Haag is een beweging op gang brengen in Den Haag waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Onze missie is om de brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Onze kernwaarden


1. Ieder mens is alles waard

Vrijwilligers en hulpontvangers zijn gelijkwaardig en verdienen aandacht en respect. Daarom wil Present Den Haag zich met hart en ziel inzetten om mensen echt mens te laten zijn. Ieder individu is waardevol en kostbaar en heeft iets moois te bieden. We doen voor elk project ons uiterste best om dat voor alle betrokkenen zichtbaar te maken.

2. Dichtbij verbinden

Present is geworteld in de lokale samenleving. Een van onze belangrijkste waarden is dat we lokaal onze verantwoordelijkheid willen nemen. In Utrecht willen wij bouwen aan netwerken met maatschappelijke partners. Tegelijkertijd willen wij ook mensen dichtbij – in hun eigen leefomgeving – met elkaar verbinden. Dat is niet vrijblijvend: Present-projecten zijn een leerervaring – de ander (en zijn/haar situatie) komt ook dichtbij jezelf en confronteert je ook met je eigen leefwereld. In deze kernwaarde zit ook een element van werken aan gerechtigheid. Verbinding – en heling – is nodig in een gebroken wereld.

3. Goed doen goed doen

We willen goed doen en dit op een professionele manier. We geloven in een stad waarin mensen er zijn voor elkaar. We sluiten aan bij de huidige behoefte en mogelijkheden om te werken aan die sociale gerechtigheid. Daarom werken we creatief, innovatief, flexibel en dynamisch. We zijn professioneel in ons werk en leveren kwaliteit, met zorg en aandacht. We begeleiden onze vrijwilligers en zijn betrouwbaar. Alle partijen waarmee we samenwerken kunnen van ons op aan.

Impact

Vrijwilligerswerk via Present heeft zin! De methode Present staat in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep via Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit onze methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag inzet op projectbasis.

Werkwijze

Present werkt aanbodgericht met groepen mensen. De kennis en kunde van deze deelnemers zijn het vertrekpunt. Dit aanbod koppelen we aan de hulpvraag van mensen die dit goed kunnen gebruiken in Den Haag. Op die manier zorgen we voor een mooie dag die aansluit bij de vrijwilligers. De hulpvragen kunnen alleen door maatschappelijke organisaties aangemeld worden. Zo komt de hulp terecht bij de mensen die het écht nodig hebben. Door de koppeling tussen aanbod en hulpvraag ontstaat een project met een waardevolle ontmoeting tussen mensen die elkaar anders niet zo snel zouden tegenkomen.