Dit is Present

Aanmelding hulpverleners

De Decemberpakketten-actie is weer van start

We willen jullie benaderen om namen van minimumgezinnen aan te leveren die om verschillende redenen niet in staat zijn cadeautjes te kopen voor hun kinderen of iets extra's te besteden rond de kerstdagen. Aan elk van zo'n minimumgezin wordt een samenstellend gezin of groep gekoppeld. Deze samenstellers verzorgen de cadeautjes of het pakket voor dat minimumgezin.

Wat houdt de Decemberpakketten-actie in?

In de week vóór de kerstdagen bezorgen vrijwilligers een pakket met food artikelen naar eigen keuze en non-food artikelen (bijvoorbeeld wasmiddel, tandpasta, afwasblokjes, kattenbakvulling, artikelen voor persoonlijke hygiëne) bij gezinnen die leven op de armoedegrens. Hierdoor wordt het gezin in de gelegenheid gesteld om met het geld wat ze hiermee zelf besparen, iets leuks te doen rond de kerstdagen. De gezinnen worden bij Present aangemeld door hun begeleiders. Het pakket wordt samengesteld door vrijwilligersgroepen (gezinnen, vrienden, kerkelijke groepen, collega’s e.d.) Op deze manier zorgen wij ervoor dat het pakket zorgvuldig en naar persoonlijke behoefte wordt samengesteld. Om het pakket extra persoonlijk te maken vragen we naast food en non-food artikelen, ook per gezinslid een leuk kleinigheidje bij te voegen. We hanteren per persoon een richtbedrag van € 12,50. Dit bedrag mag naar eigen keuze worden aangepast.

Onze vraag aan jou als hulpverlener

Om deze Decemberactie te kunnen realiseren willen we graag namen en adressen aangereikt krijgen van gezinnen die door allerlei omstandigheden geen cadeautjes kunnen betalen of iets extra's voor de Kerstdagen hebben.
Ken je vanuit jouw maatschappelijke organisatie één of meer minimagezinnen in Achtkarspelen of Tytsjerksteradiel dan horen we dit graag van je! Voorwaarde voor het aanmelden van een gezin voor de December-actie is dat het gezin een inkomen heeft dat op of onder het minimum (tot 120% bijstandsuitkering) ligt. Mocht het zijn dat je twijfelt of het gezin in aanmerking komt voor deze actie, of heb je vragen naar aanleiding van deze actie, neem dan gerust telefonisch contact met ons op. We zijn bereikbaar via 06-18750416.

Let op: Aanmelden kan tot uiterlijk 26 november!