Ik ben hulpverlener

Dit vragen we van jou

Bij Present gaat het om waardevolle ontmoetingen. Bovendien vinden we gelijkwaardigheid tussen jouw cliënt en de vrijwilligers belangrijk. We willen ervoor zorgen dat jouw cliënt en de vrijwilligers samen een mooie ervaring hebben.
Daarom is ook jouw rol als hulpverlener belangrijk.


Wat verwachten we van jou als hulpverlener?

We willen onze helpers laten ervaren dat hun vrijwillige inzet op de juiste plek terechtkomt. Dat het effect heeft. Daar zijn zij terecht kritisch op. Daarnaast verwachten we het volgende van jou:

Vooraf:
  • Controleer of de Present-voorwaarden van toepassing zijn (d.w.z. de hulpontvanger heeft ontoereikende financiën, geen netwerk en is vanwege lichamelijke of geestelijke beperkingen niet in staat de klus zelf uit te voeren).
  • Bespreken van mogelijke inzet van Present met je cliënt.
Tijdens het projectbezoek:
  • Aanwezigheid tijdens het projectbezoek thuis bij jouw cliënt.
  • Goede afstemming over het programma van de projectdag.
  • Ervoor zorgen dat de afspraken,  gemaakt tijdens het projectbezoek, worden nagekomen.
Tijdens het project:
  • Stimuleren van je cliënt om zoveel mogelijk mee te doen.
  • Verantwoordelijkheid voor je cliënt tijdens de projectdag.
Nadien:
  • Evaluatie van het project met een medewerker van Present.
  • Bespreken van mogelijke inzet van je cliënt via Present.

Duurzame samenwerking met Present

Vaak gaan we met maatschappelijke organisaties een partnerschap aan. In dat geval kijken we hoe we een duurzame samenwerking vorm kunnen geven. Dat doen we door het maken van onderlinge afspraken, bijvoorbeeld over vaste contactpersonen, wederzijdse verwachtingen en een jaarlijkse evaluatie.

Contact

Benieuwd wat vrijwilligers via Present Smallingerland voor jouw cliënt kunnen betekenen?
Neem gerust contact met ons op.