Dit is Present

ANBI & Jaarverslag

Stichting Present Smallingerland presenteert jaarlijks een jaarverslag. Omdat Present een ANBI-status heeft, is je financiële steun fiscaal aftrekbaar.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Smallingerland
RSIN/Fiscaal nummer: 819017073
Bank/IBAN nummer: NL87 RABO 0102160732 t.n.v. Stichting Present Smallingerland
KvK: 01126974

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 15596271
E-mailadres: info@presentsmallingerland.nl

Postadres

De Lange West 126
9201 CH Drachten
Nederland

Doelstelling

Missie
Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie
Een beweging op gang brengen in de samenleving, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien.

Bestuur

Samenstelling bestuur:
  • Ale Groen (voorzitter)
  • Wilma Oosterhuis (secretaris)
  • Pieter Boonstra (penningmeester)
  • Anne Jan Kok (bestuurslid)
  • Corinda van der Wal (bestuurslid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: Nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: Bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Sociaal Werk

Verslaglegging

Actueel beleidsplan

Statuten

Oprichtingsakte

Bekijk onze akte

Meer weten?

Heb je aanvullende vragen of opmerkingen? Bijvoorbeeld over onze financiële huishouding en verantwoording? Neem dan gerust contact met ons op. We proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Present financieel ondersteunen

Wil je net als Present de strijd aangaan met armoede en eenzaamheid. Wellicht kun je ons dan financieel ondersteunen?