Nieuws

Vacature: algemeen lid Landelijk Bestuur

maart 19, 2024

Wegens het aflopen van de termijn van een van de bestuursleden zijn wij per juni op zoek naar een collega algemeen lid Landelijk Bestuur. Gezien de aanwezige ervaring en kwaliteiten in het bestuur gaat hierbij de voorkeur uit naar iemand met een juridisch profiel.

Present; we zijn er, voor elkaar!
Stichting Present Nederland is 20 jaar geleden opgericht vanuit de christelijk-sociale motivatie om lokale initiatiefnemers te ondersteunen en te begeleiden bij het opstarten van een eigen lokale stichting Present. Inmiddels zijn er zo’n 70 stichtingen, verspreid over Nederland, actief die lokaal groepen vrijwilligers koppelen aan mensen die vanwege beperkte financiën, gezondheid en een ontbrekend netwerk de hulp goed kunnen gebruiken. Een project via Present, uitgevoerd via vrijwilligers uit bedrijven, verenigingen, scholen, kerken en andere sociale verbanden, is vaak een doorbraak in de uitzichtloze situatie waar iemand in zit. Maar voor Present is de andere kant minstens zo belangrijk: doordat een groep mensen een dag komt schoonmaken, schilderen of opruimen, komt een beweging op gang in Nederland, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Dát is onze missie.

Hoe zijn we georganiseerd
Present is een netwerkorganisatie bestaande uit lokale stichtingen met eigenstandige besturen. De lokale stichtingen worden ondersteund door de landelijke organisatie ‘Stichting Present Nederland’, die wordt geleid door een directeur. Het landelijk bestuur draagt verantwoordelijkheid voor het geheel en bestuurt Stichting Present Nederland in overeenstemming met de statuten. Het landelijk bestuur bouwt samen met het team van Present Nederland en de lokale stichtingen aan de langetermijnstrategie van de beweging die we in de samenleving willen zien en een sterk landelijk netwerk. Ze bewaakt de hoofdlijnen en representeert Present op diverse podia. Ten behoeve van een goed evenwicht in centrale regie en lokaal eigenaarschap wordt de strategische koers, de begroting en jaarrekening vastgesteld door de Presentraad (bestaande uit een afvaardiging van lokale Presentbestuurders). Doel is om de kracht van onze beweging landelijk, regionaal en lokaal te versterken. In het afgelopen jaar is binnen de Presentraad het gesprek opgestart ten aanzien van de governance: Wat is nou, kijkend naar de omvang en werkwijze van ons netwerk, een passende structuur voor het huidige en toekomstige Present? Een verenigingsstructuur wordt overwogen.

Ontwikkelingen
Stichting Present is een boeiende beweging: zelfstandige, lokale stichtingen met een landelijk bestuur, stichtingen in alle soorten en maten, verspreid over een groot deel van Nederland. Daarmee ook een grote diversiteit in behoeften aan ondersteuning en zeggenschap.
We hebben een roerig jaar achter de rug waarin sprake was van veel personele wisselingen in het team van Present Nederland en waarin de financiën op orde moesten worden gebracht. Vanaf 2024 is er weer ruimte om vooruit te kijken en te bouwen. We gaan aan de slag met de vraagstukken die de toekomst van Present raken: de governance van, de dienstverlening aan en het DNA van onze beweging en het netwerk van stichtingen.

Wil jij mede vormgeven aan onze betekenisvolle beweging?

Profiel Algemeen Lid (juridisch profiel)

Kijkend naar de huidige samenstelling van het bestuur zijn wij op zoek naar een bestuurslid met een juridische achtergrond. Je bent enthousiast, betrokken en wil jouw ervaring en kwaliteiten graag inzetten om de Presentbeweging te versterken. Wat breng je verder mee: 

  • Je brengt relevante juridische kennis en ervaring mee en hebt ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en governance-vraagstukken.
  • Je bent een deskundig sparringpartner: een prettig, communicatief persoon, die graag ruimte maakt om te klankborden en/of advies geeft.
  • Je beschikt over strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken. Daardoor in staat om tijdig risico’s te signaleren en deze te duiden.
  • Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen tussen en belangen van partijen en stakeholders en stemt je aanpak en advies hier op af.
  • Je hebt een relevant netwerk en wil dat graag aanwenden voor Present (zonder belangenverstrengeling).

Wat vragen we van je?
Je neemt deel aan minimaal zes bestuursvergaderingen (avond) per jaar, doorgaans in Amersfoort.
Daarnaast ben je aanwezig op de Presentraden (ontmoeting met besturen van de lokale stichtingen Present) en regionale bestuursbijeenkomsten. Met de kennis en ervaring die jij meebrengt ben je beschikbaar als sparringpartner voor de voorzitter landelijk bestuur en de directeur en neemt zo nodig deel aan ad hoc werkgroepen.
Je tijdsinvestering zal ongeveer 8 uur per maand zijn. Het gaat om een onbezoldigde functie.

Diversiteit
Bij de samenstelling van het landelijk bestuur wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheid van de leden. Ook streven wij naar diversiteit in leeftijd, geslacht en culturele achtergrond.

Interesse?
Je kunt je interesse kenbaar maken door een brief en cv te mailen naar: vacature@presentnederland.nl voor 10 april 2024 t.a.v. Erik Dannenberg, voorzitter Stichting Present Nederland. Vragen over deze vacature? Neem contact op met Hester den Oudsten (algemeen bestuurslid Stichting Present Nederland) via hester.den.oudsten@presentnederland.nl of 06-52673406. Na ontvangst van de brieven voeren we graag een kort telefonisch intakegesprek. De selectiegesprekken vinden plaats op 17 april.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.