Nieuws

Vacature: voorzitter Landelijk Bestuur

april 26, 2024

Medio 2024 loopt de zittingstermijn van onze huidige voorzitter van Stichting Present Nederland, Erik Dannenberg, af. Wij zijn daarom op zoek naar een deskundige, enthousiaste opvolger, die vanuit de rol van voorzitter mee wil bouwen aan een krachtig Present.  

Present: We zijn er, voor elkaar!

Stichting Present Nederland is 20 jaar geleden opgericht vanuit de christelijk-sociale motivatie om lokale initiatiefnemers te ondersteunen en te begeleiden bij het opstarten van een eigen lokale stichting Present. Inmiddels zijn er zo’n 70 stichtingen, verspreid over Nederland. Afgelopen jaar zetten zo’n 53.000 vrijwilligers zich in voor betekenisvolle ontmoetingen. De beweging is relevant en springlevend!

De lokale stichtingen koppelen actief groepen vrijwilligers eenmalig aan mensen die vanwege beperkte financiën, gezondheid en een ontbrekend netwerk de hulp goed kunnen gebruiken. Een project via Present, uitgevoerd via vrijwilligers uit bedrijven, verenigingen, scholen, kerken en andere sociale verbanden, is vaak een doorbraak in de uitzichtloze situatie waar iemand in zit. Maar voor Present is de andere kant minstens zo belangrijk: doordat een groep mensen een dag komt schoonmaken, schilderen of opruimen, komt een beweging op gang in Nederland, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Dát is onze missie.

Governance

Stichting Present is een beweging met lokale stichtingen met eigenstandige besturen. Zij worden ondersteund door het landelijk bureau, dat wordt geleid door een directeur, die ook de beweging naar buiten toe representeert. Het landelijk bestuur draagt verantwoordelijkheid voor het geheel. Momenteel wordt gewerkt, samen met de lokale stichtingen en het team van Present Nederland, aan een update van het meerjarenbeleidsplan.

Het bestuur bewaakt de hoofdlijnen en is ambassadeur voor Present op diverse podia.

De Presentraad, bestaande uit een afvaardiging van de lokale Presentbestuurders, keurt de begroting, jaarrekening en de strategische koers goed. Reden daarvoor is het verstevigen van onze kracht landelijk, regionaal en lokaal. In het afgelopen jaar is de vraag ontstaan: wat is nou een passende structuur voor de huidige en toekomstige Presentbeweging? Een verenigingsstructuur wordt verkend.

Ontwikkelingen

Stichting Present is een boeiende beweging: Er zijn volwassen stichtingen, kleine en startende stichtingen, verschillende regio’s met verschillende behoeftes in ondersteuning en zeggenschap. Na een roerig jaar waarin veel wisselingen waren in het team van Present Nederland en de financiën op orde moesten worden gebracht, is 2024 een jaar waarin we weer vooruitkijken en bouwen. We versterken onze financiële positie, we ontwikkelen een nieuw meerjarenbeleidsplan dat richting geeft aan ons handelen, lokaal als landelijk. We zijn gericht op het behouden en verstevigen van de onderlinge relaties en verhoudingen.

Wil jij als voorzitter vormgeven aan deze betekenisvolle beweging?

Jij bent een inspirerende en ervaren bestuurder en wil als voorzitter graag jouw ervaring en kwaliteiten inzetten om de Presentbeweging te versterken. Wat voor type voorzitter zoeken wij:

  • Een ervaren bestuurder: je geeft leiding aan het bestuur en bent sparringpartner voor de directeur en de leden van het landelijk bestuur. Een en ander conform het bestuursreglement en directiereglement;
  • Met bestuurlijke ervaring in veranderende organisaties, bij voorkeur in het publieke domein (openbaar (landelijk) bestuur en politiek Den Haag). Een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen en een relevant netwerk passend bij de rol van voorzitter (zonder belangenverstrengeling). Een netwerk in fondswervende kringen is een pré.
  • Verbindend en overtuigend: je hebt een warm hart voor Present en het werk dat we in het land doen. Je herkent je in de christelijk-sociale grondslag en draagt naast de directeur zorg voor goede onderlinge verhoudingen tussen Present Nederland en de lokale stichtingen. Je neemt de beweging mee in de samen uitgezette koers van het meerjarenbeleidsplan.
  • Strategisch en besluitvaardig: je beschikt over strategisch inzicht, kan vanuit een helikopterview ontwikkelingen analyseren. Je monitort op de uitvoering van de bestuurstaken. Hakt knopen door wanneer dat nodig is.
  • Je draagt bij aan diversiteit en gezamenlijkheid: je bevordert het samenwerken vanuit verschillende perspectieven en bent in staat om veranderingen te bevorderen en de beweging te versterken. Je laat je daar door de lokale bestuurders ook op aanspreken.

Wat vragen we van je?

Wij bieden een uitdagende en verantwoordelijke positie aan.

  • Je bent voorzitter van de zes bestuursvergaderingen (dagdeel) per jaar in Amersfoort. Deze bereid je voor met de directeur van Stichting Present;
  • Twee maal per jaar woon je een bijeenkomst bij voor lokale bestuurders voor een ontmoeting met besturen van de lokale stichtingen Present;
  • Je hebt een nadrukkelijke rol als voorzitter en spreker tijdens de jaarlijkse Presentdagen, een netwerkbijeenkomst voor ontmoeting, inspiratie en uitwisseling.
  • Je gaat er regelmatig op uit om verbinding te leggen met lokale stichtingen, bestuurders, gemeenten en funds.

Je tijdsinvestering zal ongeveer 80 tot 100 uur per jaar zijn.

Interesse?

Je kunt je interesse kenbaar maken door een brief en cv te mailen naar: vacature@presentnederland.nl voor 30 mei 2024 t.a.v. Dianne van Muijen, lid van het Landelijke Bestuur. Vragen over de functie en/of de vacature? Neem contact op met Dianne van Muijen via dianne.van.muijen@presentnederland.nl of 06-24673691. Na ontvangst van de brieven voeren we graag een kort telefonisch gesprek. De selectiegesprekken vinden plaats op 13 of 14 juni in Amersfoort.