Beursvloer

Wat is de Beursvloer?

De Apeldoornse Beursvloer is een initiatief van Stichting Present Apeldoorn en wordt jaarlijks gehouden. Al sinds 2005. Het doel is om de maatschappelijke waarde van bedrijven te vergroten. Centraal staat het belangeloos bij elkaar brengen van bedrijven en maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen.
Op een fysieke plek ontmoet je elkaar. De beursvloer is een fysieke plek waar jaarlijks kennis, diensten en producten worden verhandeld. Tijdens anderhalf uur tijd komen verschillende matches tot stand. Dat allemaal met gesloten beurzen. Het ouderwetse handje-klap komt erbij kijken. De Beursvloer duurt ongeveer anderhalf uur. Vraag en aanbod worden aan elkaar gekoppeld. Bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn duidelijk herkenbaar middels een batch. Via themahoeken kunnen organisaties gericht zoeken naar wat ze nodig hebben. Ook op de batch is duidelijk via een kleur voor welk thema je komt of iets aanbiedt.

Voorbeelden

Een muziekvereniging heeft lekkage in de repetitieruimte. Een bouwbedrijf komt dit repareren in ruil voor bijvoorbeeld een optreden tijdens een bedrijfsbijeenkomst. Of een bedrijf heeft oude meubelen over die goed gebruikt kunnen worden bij de inrichting van een ruimte van de sportclub. In ruil daarvoor krijgen medewerkers een sportclinic bij de vereniging. Of een advocatenkantoor wil iets betekenen voor de maatschappij en biedt 5 keer een statutenwijziging aan verschillende ontvangers.

Gebruikte woorden tijdens de Beursvloer

Tijdens de Beursvloer zijn er bepaalde termen die we gebruiken. Mogelijk dat je deze nog niet eerder gehoord hebt. Hieronder zie je deze en lees je ook de betekenis:
Match: een afspraak/intentie tussen de aanbiedende en vragende partij. De bevestiging hiervan wordt vastgelegd op een matchformulier. Na afloop neemt de vragende partij het initiatief bij de aanbieder voor een vervolgcontact om de match uit te voeren.
Themahoeken: Voor de duidelijkheid zijn er tijdens de Beursvloer 4 themahoeken zodat vraag en aanbod elkaar makkelijk kan vinden. Deze hoeken zijn: PR/Media, Materialen/Overigen, Vrijwilligers/Handen en Advies/Financiën.
Hoekmannen(en -vrouwen): Tijdens de Beursvloer lopen hoekmannen en – vrouwen rond (te herkennen aan oranje bodywarmers met Present logo). Zij komen de matchformulieren tussentijds ophalen. Ook leggen zij contacten tussen vragers en aanbieders die elkaar nog niet gevonden hebben.
Speaker: Op een centrale plaats tijdens de Beursvloer vermeldt een speaker de gerealiseerde matches.
Superaanbieding: Dit is een extra aantrekkelijk aanbod waarvoor een vereniging of stichting in aanmerking kan komen door zich van tevoren aan te melden! De organisatie presenteert zich in 10 minuten bij de aanbieder op de Beursvloer. Alle verenigingen en stichtingen kunnen zich hiervoor aanmelden. Maximaal 3 organisaties kunnen zich presenteren aan het aanbiedende bedrijf. De organisatie die uiteindelijk de superaanbieding ontvangt, wordt tijdens de Beursvloer bekend gemaakt.