Nieuwkomers

Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Vanuit zo’n onveilige en uitzichtloze situatie komen vluchtelingen Nederland binnen. In de hoop een nieuw bestaan op te kunnen bouwen in een veilige omgeving.
Integreren in een nieuwe samenleving en een andere cultuur is niet eenvoudig. Om een nieuw leven op te kunnen bouwen in de Nederlandse samenleving is hierin het contact met Nederlanders van groot belang.

Samen in beweging komen. In Apeldoorn hebben we in de afgelopen jaren veel vluchtelingen ontmoet en we zijn geraakt door hun levenslust en warmte. Ondanks hun zorgen, proberen ze iets van hun dagelijks leven te maken. Velen willen graag Nederlanders ontmoeten en van betekenis zijn voor anderen.

Sinds Januari 2019 woont er een grote groep vluchtelingen aan de Geurtsweg. Mannen, vrouwen en kinderen.
Op dit moment gaat het om vluchtelingen die aan het begin van de procedure staan.
De nationaliteit van de vluchtelingen is afhankelijk van de instroom van het moment. De bewoners komen o.a. uit Iran, Syrie en Afghanistan.
Bij toekenning van verblijfsvergunning zullen de bewoners in de meeste gevallen verhuizen naar plaatsen buiten Apeldoorn.

Wat kun jij doen voor en samen met nieuwkomers?

1. Doe iets met je groep

Wil je met je sportclub, kerk of school iets voor vluchtelingen organiseren? Doe een leuke activiteit met je groep. Wij helpen je erbij. Daarmee doorbreek je hun dagelijkse sleur en breng je ze nieuwkomers echt in contact met Apeldoorners.
Kijk hier hoe het werkt>

 

 

2. Samen een klus: Meet&Match

Nieuwkomers die kort of langer in Apeldoorn zijn zoeken een zinnige dagbesteding, willen hun netwerk opbouwen en oefenen graag de taal. Ben je vluchteling en zoek je vrijwilligerswerk? Of vind je het leuk om samen met vluchtelingen een dag te klussen of te tuinieren?
Ga één of meerdere dagdelen samen aan de slag.
Kijk hier hoe het werkt>

 

3. Een jaar contact: Meet&Connect

Een mens heeft vrienden nodig om zich thuis te voelen. Wil jij of wil jouw gezin zich voor een jaar verbinden met een nieuwkomer in Apeldoorn of zo lang hij of zij in de opvang in Apeldoorn is? Dan is Meet&Connect iets voor jou.
Kijk hier hoe het werkt>

 

 

4. Meet&Eat

Tijdens dit evenement halen Apeldoornse gastgezinnen vluchtelingen op bij de vluchtelingenopvang om een avond bij hen thuis te eten. We zoeken hiervoor gastadressen. Je kunt je inschrijven voor de volgende data donderdag 19 september, vrijdag 18 oktober, donderdag 14 november, vrijdag 13 december.
Kijk hier hoe het werkt>
Foto: Toff fotografie – Tobias Huizing

 

5. Welkom in je nieuwe huis

Als vluchtelingen na hun procedure een status krijgen en een huis krijgen toegewezen, moet er in korte tijd vaak veel gebeuren; het huis bewoonbaar maken, een schilderbeurt of een klus in de tuin. Deze hulpvragen worden veelal door Vluchtelingenwerk ingediend bij Present. De bewoners zelf helpen ook mee.  Lijkt het je leuk en zinvol om hierin een handje te helpen?
Kijk hier hoe het werkt>

 

6. Vrijwilliger COA

Wil je je als vrijwilliger wekelijks een aantal uren inzetten bij COA? Bijvoorbeeld als taalvrijwilliger of in een op te zetten peuterspeelzaal? Die mogelijkheid komt er ook. Voor dit moment mag je je ook hiervoor bij Present melden. Wij brengen je dan in contact met de programmamanager van COA.
Neem contact met ons op

 

Neem gerust contact met ons op! Bij Present zijn we gespecialiseerd in vrijwilligerswerk voor groepen, op incidentele basis, zoals de initiatieven hierboven.
Present Apeldoorn werkt voor haar werk met vluchtelingen en statushouders onder andere samen met Vluchtelingenwerk Oost Nederland, Stimenz en Lindenhout. En wordt financieel gesteund door de Gemeente Apeldoorn, Provincie Gelderland en het Oranje Fonds.