Nieuwkomers

Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Vanuit zo’n onveilige en uitzichtloze situatie komen vluchtelingen Nederland binnen. In de hoop een nieuw bestaan op te kunnen bouwen in een veilige omgeving.
Integreren in een nieuwe samenleving en een andere cultuur is niet eenvoudig. Om een nieuw leven op te kunnen bouwen in de Nederlandse samenleving is hierin het contact met Nederlanders van groot belang.

Samen in beweging komen. In Apeldoorn hebben we in de afgelopen jaren veel vluchtelingen ontmoet en we zijn geraakt door hun levenslust en warmte. Ondanks hun zorgen, proberen ze iets van hun dagelijks leven te maken. Velen willen graag Nederlanders ontmoeten en van betekenis zijn voor anderen.

Sinds Januari 2019 woont er een grote groep vluchtelingen aan de Geurtsweg. Mannen, vrouwen en kinderen.
Op dit moment gaat het om vluchtelingen die aan het begin van de procedure staan.
De nationaliteit van de vluchtelingen is afhankelijk van de instroom van het moment. De bewoners komen o.a. uit Turkije, Iran, Syrië en Afghanistan.
Bij toekenning van verblijfsvergunning zullen de bewoners in de meeste gevallen verhuizen naar plaatsen buiten Apeldoorn.

Wat kun jij doen voor en samen met nieuwkomers?

1. Doe iets met je groep

Wil je met je sportclub, kerk of school iets voor vluchtelingen organiseren? Doe een leuke activiteit met je groep. Wij helpen je erbij. Daarmee doorbreek je hun dagelijkse sleur en breng je ze nieuwkomers echt in contact met Apeldoorners.
Kijk hier hoe het werkt>

 

 

2. Samen een klus: Meet&Match

Nieuwkomers die kort of langer in Apeldoorn zijn zoeken een zinnige dagbesteding, willen hun netwerk opbouwen en oefenen graag de taal. Ben je vluchteling en zoek je vrijwilligerswerk? Of vind je het leuk om samen met vluchtelingen een dag te klussen of te tuinieren?
Ga één of meerdere dagdelen samen aan de slag.
Kijk hier hoe het werkt>

 

3. Een jaar contact: Meet&Connect

Een mens heeft vrienden nodig om zich thuis te voelen. Wil jij of wil jouw gezin zich voor een jaar verbinden met een nieuwkomer in Apeldoorn of zo lang hij of zij in de opvang in Apeldoorn is? Dan is Meet&Connect iets voor jou.
Kijk hier hoe het werkt>

 

 

4. Meet&Eat

Tijdens dit evenement halen Apeldoornse gastgezinnen vluchtelingen op bij de vluchtelingenopvang om een avond bij hen thuis te eten. We zoeken hiervoor gastadressen. Je kunt je inschrijven voor de volgende data donderdag 19 september, vrijdag 18 oktober, donderdag 14 november, vrijdag 13 december.
Kijk hier hoe het werkt>
Foto: Toff fotografie – Tobias Huizing

 

5. Welkom in je nieuwe huis

Als vluchtelingen na hun procedure een status krijgen en een huis krijgen toegewezen, moet er in korte tijd vaak veel gebeuren; het huis bewoonbaar maken, een schilderbeurt of een klus in de tuin. Deze hulpvragen worden veelal door Vluchtelingenwerk ingediend bij Present. De bewoners zelf helpen ook mee.  Lijkt het je leuk en zinvol om hierin een handje te helpen?
Kijk hier hoe het werkt>

 

6. #Meedoen

Samen met Nederlandse vrijwilligers actief zijn in Apeldoorn, dat is waar veel bewoners van het AZC behoefte aan hebben. Binnen het project #Meedoen worden bewoners geïnformeerd en geactiveerd om zich aan te sluiten bij activiteiten en vrijwilligerswerk.

Door lange procedures om een verblijfsvergunning te krijgen, wonen nieuwkomers vaak maanden, soms jarenlang in een AZC. De bewoners hebben vaak trauma’s. Ook het aanpassen aan de nieuwe omgeving brengt veel spanningen met zich mee. De meeste nieuwkomers willen niets liever dan werken, de Nederlandse taal leren en een leven opbouwen. Door mee te doen aan activiteiten en vrijwilligerswerk zetten zij hierin de eerste stappen.

Present werkt hierin nauw samen met het AZC en is ‘brug’ tussen de bewoners en de activiteiten in de stad. Om bewoners te informeren en te enthousiasmeren, is er elke week op donderdagmiddag de ‘meedoenbalie’ in de hal van het AZC. Een fysieke plek in het AZC waar bewoners wekelijks het aanbod kunnen bekijken en bespreken wat zij willen en kunnen doen. #Meedoen wordt gefinancierd vanuit het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) en de gemeente Apeldoorn.

Wil je ook iets betekenen voor nieuwkomers? Bijvoorbeeld met collega’s, je sportmaatjes of gezin? Neem contact op met Céline van Oosterhout (projectcoördinator) via celine.van.oosterhout@presentapeldoorn.nl of 06-39533444.