Voor wie ben jij een kerstengel?

Het is najaar en het aftellen naar kerst is alweer bijna begonnen! Waar het voor de één een tijd van gezelligheid met familie en vrienden is, is het voor de andere een periode van eenzaamheid. Hoe mooi is het dan als we in deze bijzondere tijd meer naar elkaar omzien en een beetje extra aandacht geven aan de mensen die het nodig hebben? Daarom heeft Stichting Present Apeldoorn dit kerstengelenproject in de adventstijd tot leven geroepen! 

Wat doet een kerstengel?

In de vier weken voorafgaand aan kerst (dit heet de adventstijd, in 2023 van zondag 3 december tot zondag 24 december) breng je als kerstengel elke week (in totaal 4 keer) een presentje bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Iedereen, jong of oud, groot of klein, alleen of als gezin, kan zich aanmelden als kerstengel. Het gaat om een klein gebaar of attentie. Bijvoorbeeld door een kaartje te sturen, een verrassing aan de deur te hangen, wat lekkers te bakken, een tekening te maken, een tekst door te geven, kortom alles wat een engel kan bedenken. Een engel mag ook contact maken, even een kopje koffiedrinken, een praatje maken. Het gaat om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen. Klik hier voor wat inspirerende verhalen

Voor wie word je een kerstengel?

Ouderen, jongeren, kinderen, ziek en gezond. Eigenlijk komt gewoon iedereen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdient in aanmerking! Denk eens aan een oudere mevrouw die vaak alleen is, een jonge alleenstaande moeder of je buurman waar je nooit bezoek ziet. Maar denk ook aan bijvoorbeeld iemand die herstellende is van een burn-out of ziekte, een jonge vluchteling en ga zo maar door. 

  • Je kunt je aanmelden als kerstengel via dit formulier tot 12 november. 
  • Je wordt – door Present – zo spoedig mogelijk gekoppeld aan de ontvanger na 12 november. 
  • Als kerstengel krijg je naam, adres en korte informatie over de persoon voor wie je kerstengel zult zijn. Ook krijg je kaartjes om bij de attenties te voegen. Als kerstengel blijf je de hele adventsperiode in functie. Vanwege de privacy en de wetgeving AVG mogen er geen persoonsgegevens worden vastgelegd. 

Ontvangers opgeven? 

Ken jij zelf iemand uit jouw omgeving die wel wat extra aandacht verdient? Geef hem of haar dan op als ontvanger van kerstengel-presentjes. 

  • Je kunt iemand aanmelden als ontvanger van kerstengel-presentjes via dit formulier tot 12 november.
  • Voorafgaand aan de actie zal de ontvanger van kerstengel-presentjes een brief ontvangen namens Present Apeldoorn, waarin wij uitleggen wat de actie inhoudt en hoe wij aan zijn of haar contactgegevens zijn gekomen. Bij voorkeur wordt hier ook de naam van de aanmelder genoemd. Dit is vanwege de wetgeving AVG en de privacy van de ontvanger. 

Heb je nog vragen? Neem contact op met Mariska Bleyenbergh via de mail (kerstengel@presentapeldoorn.nl) of telefonisch (055 – 576 79 97).