Indrukwekkende groei Present in 2018

15-01-2019

Het bestuur en de coördinator van Stichting Present kijken dankbaar terug op het jubileumjaar 2018. Sinds 2008 bouwt Present bruggen in Barendrecht tussen mensen die hun talenten en tijd willen geven en mensen die met die inzet gebaat zijn. In 2018 groeide het aantal projecten explosief: 193 groepen deden 144 projecten. Er waren praktische projecten, zoals het opknappen van een verwilderde tuin, en sociale projecten, zoals uitstapjes met senioren en gehandicapte Barendrechters.

In totaal waren er maar liefst 1775 vrijwilligers 5873 uren via Present in touw. Het aantal vrijwilligers groeide met wel 45% ten opzichte van 2017 en het aantal uren met 47%. Meer dan 3000 hulpontvangers en begunstigden profiteerden van deze belangeloze inzet. Daarvoor werkte Present samen met 37 maatschappelijke organisaties. De vrijwilligers boden niet alleen praktische hulp, maar ook aandacht en vooral perspectief. Dat stemt tot grote dankbaarheid. Met steun van al die betrokken mensen en organisaties werkt Present ook in 2019 verder aan het doel: een beweging op gang brengen waarin mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.