Ik zoek hulp

Voor mijzelf, een familielid, een bekende, etc.

Je bent op zoek naar hulp voor jezelf, een familielid, een buurman of buurvrouw.  En dan met name bij eenmalige wat grotere klussen.
Zoals bijvoorbeeld een goede schoonmaakbeurt van huis, een opknapbeurt van de tuin, het sausen van de muren, het leggen van laminaat, een verhuizing, het opruimen en wegbrengen van overbodige spullen, etc. 

Je hebt gehoord van Present en dat wij vrijwilligers inzetten om dit soort projecten te doen.
Wij willen graag uitleggen hoe wij werken en hoe je voor deze hulp in aanmerking kunt komen. 

Voorwaarden


Wij werken met vrijwilligersgroepen (ca. 3-5 personen). Die willen zich graag een dag(deel) inzetten voor mensen die zelf deze klussen niet kunnen (laten) doen. Het zijn geen professionals en ze doen dit gratis en voor niets. Zij willen graag dáár de hulp bieden waar die echt nodig is. Dus bij mensen die het zelf niet kunnen, geen netwerk (bijv. familie of vrienden) hebben om hen te helpen en ook geen financiën hebben om iemand in te huren.

We werken altijd met een hulpverlener als contactpersoon tussen vrijwilligers, Present en hulpontvanger. We kiezen hiervoor omdat we graag willen dat onze hulp op de juiste plek terecht komt en de inzet ook op de lange termijn zinvol is. De hulpverlener helpt ons hierbij.

Via hulpverleners

Wilt u graag hulp van een groep vrijwilligers en is er al een hulpverlener betrokken? Vraag uw hulpverlener dan om de hulpvraag in te dienen via deze link

Is er geen hulpverlener betrokken? Maak dan contact met een WIJ team in uw buurt: https://wij.groningen.nl/wij-teams/. Zij kunnen u verder helpen.

Wat als de hulpvraag is ingediend?

Als wij een vrijwilligersgroep hebben die de hulpvraag kan uitvoeren nemen wij contact op met de hulpverlener. De hulpverlener neemt dan contact op met de hulpontvanger voor het afspreken van een locatiebezoek. Dan komt een presentmedewerker samen met de hulpverlener langs om af te spreken wat er precies gedaan moet worden en welke materialen en gereedschappen er nodig zijn.  

Op de projectdag zijn de hulpverlener en de presentmedewerker bij de start van het project aanwezig.