Dit is Present

Acties

Naast de reguliere projecten doen we door het jaar heen ook allerlei acties.


Sociaal tuinieren

Met Sociaal Tuinieren doorbreken we het isolement van kwetsbare mensen én zorgen we voor meer groen in de wijk. Dit doen we door het opknappen, duurzaam beplanten en regelmatig bijhouden van verwaarloosde tuinen door lokale vrijwilligers. Sociaal Tuinieren wordt landelijk ondersteund vanuit Stichting Sociaal Tuinieren.

Present Groningen heeft in mei 2021 een pilot Sociaal Tuinieren in de wijk Vinkhuizen gedaan.  In de periode 2021-2022 deden we nazorg voor deze bewoners. In 2022 zijn er nieuwe samenwerkingen gestart om vergroenen onder de aandacht te brengen. Soms lukt vergroenen nog niet meteen omdat er eerst veel basisonderhoud nodig is.  Zo hielpen we in april en mei 2022 op 10 adressen in Lewenborg bij achterstallig onderhoud en verwaarloosde tuinen.

Stichting Present blijft de samenwerking zoeken met woningcorporaties, de gemeente Groningen en lokale initiatieven die samen willen werken aan verbeteren van leefbaarheid, vergroenen en verbinden. Ons doel is om zoveel mogelijk tuintjes in de stad Groningen te ontstenen en deze onderhoudsvriendelijk en duurzaam te beplanten. Vrijwilligers komen uit het lokale tuinteam, vanuit kerken en Presents flexteam!

De jaarlijkse sinterklaasactie

Ieder jaar starten we in oktober met onze sinterklaasactie. We vragen dan hulpverleners om gezinnen bij ons aan te melden die zelf niet de middelen hebben om Sinterklaas te vieren. En we vragen gevers om Sinterklaas een handje te helpen met het kopen van de cadeaus. Begin november koppelen we gevers en ontvangers aan elkaar. De gevers gaan aan de slag met de verlanglijstjes en leveren eind november bij ons een prachtige zak voor het betreffende gezin aan.

En dan op de woensdag voor 5 december is het zover. Dan gaan alle hulpsinterklazen (het laatste jaar waren het er 12!) met al hun pieten (35 dit jaar) op pad om de sinterklaaszakken vol cadeautjes bij de gezinnen af te leveren. In 2022 konden daardoor 458 kinderen uit 192 gezinnen sinterklaas vieren die dat anders niet gekund hadden. Daarvoor willen we natuurlijk de hulpsinterklazen, de pieten, de ruim 90 gulle gevers, de donateurs, sponsoren en helpende handen van harte bedanken!!