Dit is Present

Present de Bilt?

In gemeente de Bilt is vraag naar praktische hulp door groepen vrijwilligers bij kwetsbare gezinnen. We merken dat er veel behoefte is aan eenmalig praktisch hulp zoals bijvoorbeeld een heg snoeien, het huis opruimen of het verven van muren. Het zijn vaak de kleine dingen die iemand een stap vooruit kan helpen om vervolgens weer zelf weer verder te kunnen. Hier willen we met Stichting Present heel graag iets in betekenen omdat er vraag naar ons aanbod is vanuit zorgorganisaties in De Bilt.

Present Utrecht, als buurman van De Bilt, onderzoekt de relevantie en draagvlak voor een lokale Present de Bilt. Present wilt een beweging op gang brengen van mensen die het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te kijken. Zo ontstaat er een brug tussen verschillende inwoners.

Stap 1. De kerken

Onze eerste stap was het spreken met lokale kerken tijdens een informatieavond in januari 2024. Dat was een positieve avond met veel enthousiasme en tegelijkertijd de constatering dat de kerken niet de hofleverancier van vrijwilligers gaan worden. Dat ziet Present niet als een bezwaar. De reacties op de avond maken dat we de tweede stap gaan maken. Kerken zien wij als de ontstaansgrond voor onze lokale Present organisaties. Present de Bilt is een professionele organisatie gedragen door inwoners van de Bilt. 

Stap 2. Zorgorganisaties

Onze tweede stap is het onderzoeken of er, naast het Sociaal Team van de Bilt, er een bredere vraag is naar de inzet van groepen vrijwilligers in de hulpverlening. We onderzoeken de toevoegde waarde voor de zorg - en hulpverlening. Mocht u graag hierbij aansluiten als zorgorganisatie, dan horen we dat graag.

Stap 3. Maatschappelijk partners

Present wil nauw samenwerken met de andere maatschappelijke partners (en vrijwilligersorganisaties) en aanvullend zijn op het bestaande aanbod. In de derde stap gaan we in gesprek met maatschappelijke partners om te onderzoeken wat de aanvullende waarde is van Present voor de sociale basis. Mocht u graag hierbij aansluiten als zorgorganisatie, dan horen we dat graag.

Stap 4. Indienen subsidieaanvraag bij gemeente de Bilt

Mocht er voldoende reden zijn om aan te nemen dat een Present De Bilt toegevoegde waarde heeft voor De Bilt (en de kernen) dan dienen we voor 1 juni 2024 een subsidieaanvraag in bij de gemeente De Bilt. We kunnen geen uitspraak doen in deze fase over de mogelijkheid of dat deze gehonoreerd wordt. Op dit moment is er geen Present de Bilt, we onderzoeken of het relevant is om een Present de Bilt te starten. 

Meer informatie over de werkwijze van Present kun je vinden op: https://stichtingpresent.nl/dit-is-present/de-presentbeweging 


Meld je hieronder aan als je betrokken wilt zijn.

Houd me op de hoogte!

Je naam(Vereist)