Nieuws

Terugblik Present event

22 maart 2024

Terugblik: ‘Sociaal Ermelo- wie is dat eigenlijk?’ 

We kijken terug op een mooi event ‘Sociaal Ermelo – wie is dat eigenlijk?’ - Met elkaar doen wat nodig is!’, dat we op donderdagavond 14 maart organiseerden. 

Met ruim 65 mensen zijn we aan het denken gezet over het sociale domein en wie dat is. Wat bleek? Sociaal Ermelo zijn we allemaal; ook de markt op dinsdag, de sportclub, de kerk en de organisatie waar je werkt.  

De kloof tussen welzijn en zorg 

Erik Dannenberg, bestuursvoorzitter van Present Nederland en voorzitter van Divosa, deelde over hoe er op dit moment gaten ontstaan in het sociaal domein en dat er een disbalans bestaat binnen het zorgstelsel in Nederland. We denken te veel in hokjes en proberen de problematiek in verticale zuilen op te lossen. De kloof tussen welzijn en zorg in Nederland is groot.

Sarath Hamstra, wethouder van Ermelo, nam ons mee in zijn persoonlijke verhaal en koppelde dat aan het sociale domein op lokaal niveau. Hij sprak over hoe we het gewone leven kunnen versterken en kunnen zorgen voor meer ‘noaberschap’ in Ermelo. Hij sloot af met “Een hokje is zo erg nog niet, als iedereen erin mag” van Tante Rie van Loesje.  

Jan Hein van Burken, voorzitter van Present Ermelo, gaf een paar concrete voorbeelden hoe Present zorgt voor meer sociale cohesie. Hij stelde zichzelf daarbij ook de vraag hoe Present Ermelo kan helpen om de gaten tussen het maatschappelijke middenveld en zorg en welzijn te verkleinen. 

Crowd sourcing 

Crowd sourcing is een actieve manier om in korte tijd de beste oplossing voor een probleem te bedenken. We hebben dit ingezet met de vraag: Wat kunnen we doen om ons als Sociaal Ermelo te versterken. De oplossingen bleken niet altijd groots en meeslepend, maar vooral dichtbij te liggen. Bijvoorbeeld eetgroepen organiseren voor ouderen of ga eens naast iemand zitten op een bankje die alleen zit en begin een gesprek. Henny van Silfhout, penningmeester Present, begeleidde deze crowd courcing.  

We sloten de avond af met een borrel, waarbij nog volop werd nagepraat over de ideeën en er werden (nieuwe) verbindingen gelegd.  

Een inspirerende avond waarvan we volop hebben genoten!