Ik ben hulpverlener

Hoe werken wij?

We vinden het belangrijk dat elk Project ,Traject of hulp aan Nieuwe Zwollenaren goed verloopt voor de vrijwilligers, jouw cliënt, voor jou als hulpverlener en voor ons. We hechten waarde aan een zorgvuldige en professionele voorbereiding en begeleidingen, we vinden een open en prettige communicatie belangrijk.

Onze werkwijze
We hanteren bij de inzet van vrijwilligers 7 stappen.

 1. Aanmelding en kennismaken
  Met vrijwilligers die zich aanmelden, maken we eerst uitgebreid kennis. We bereiden hen voor door een presentatie te geven en te vertellen wat de mogelijkheden zijn en wat ze kunnen verwachten wanneer ze zich gaan inzetten.
 2. Het aanbod
  De vrijwilligers bepalen welke hulp ze willen bieden, hoe vaak en wanneer. Met dat als startpunt gaan we op zoek naar een hulpvraag die daarbij past.
 3. Matchen
  Present koppelt het aanbod van de groep aan een hulpvraag die door een hulpverlener aan ons is doorgegeven. Als hulpverlener kun je een hulpvraag bij ons melden voor een cliënt die hulp kan gebruiken, bijvoorbeeld omdat hij/ zij te maken heeft met een ontoereikend sociaal netwerk, weinig financiële middelen en/ of een slechte gezondheid.
 4. Voorbereidend gesprek
  Als Present een match gemaakt heeft tussen het aanbod van de vrijwilliger en de door een hulpverlener gestelde hulpvraag, dan plannen we een voorbereidend gesprek bij de cliënt thuis. Samen met de hulpverlener, de cliënt en de vrijwilliger maken we afspraken over de hulp die geboden gaat worden. Wij zetten de afspraken op een rij zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
 5. Aan de slag
  De vrijwilligers gaan aan de slag. De ontmoeting tussen jouw cliënt en de vrijwilligers is een wezenlijk onderdeel van het Project, het Traject of de hulp die geboden wordt aan Statushouders.
  Gedurende de inzet van de vrijwilligers zijn we bereikbaar voor hulp, vragen en advies. Bij Projecten zijn we op de dag zelf bij de start van het project aanwezig.
 6. Evaluatie
  Na het Project, het Traject of de hulp die aan Statushouders is geboden nemen we contact met de hulpverlener op om te evalueren hoe de inzet van de vrijwilligers is gegaan. Ook evalueren we met de vrijwilligers. We geven hen een terugkoppeling en we bedanken hen voor hun inzet. Bij Trajecten vindt er een eindevaluatie plaats bij de deelnemer thuis.
 7. Mogelijke vervolginzet
  Soms is er meer hulp nodig voor de cliënt en soms willen vrijwilligers langer of andere hulp bieden. Wanneer dat het geval is bespreken we met elkaar de mogelijkheden.

Op welke manieren vrijwilligers van betekenis kunnen zijn voor jouw cliënt kun je hier lezen.
Wat we van jou verwachten als je met ons samenwerkt kun je hier lezen.
Wat het effect van vrijwillige inzet is kun je hier lezen.

Meer weten?

Benieuwd wat vrijwilligers via Present Zwolle voor jouw cliënt kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op of meld direct je hulpvraag aan.