Ik ben hulpverlener

Hoe werken wij?

Vrijwilligers, een welkome aanvulling

Als professional in zorg en welzijn heb je een hart voor je cliënten en wil je veel voor hen betekenen. Helaas word je vaak beperkt door tijd en budget. Ondersteuning door een groep vrijwilligers zou een welkome aanvulling zijn. Present biedt die vrijwillige hulp aan.

Stichting Present Zwolle werkt bij al haar Projecten, Trajecten en hulp aan Statushouders samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. Als hulpverlener kun je melding maken van situaties waarbij hulp van vrijwilligers gewenst is.

De mogelijkheden

PROJECTEN – hulp gedurende een dag/dagdeel
Groepen vrijwilligers kunnen jouw cliënten onder andere helpen bij Praktische Projecten, zoals het opknappen van een verwilderde tuin, verhuizen of het schilderen van een verwaarloosde woning. Jouw cliënt zorgt voor het benodigde materiaal, de vrijwilligers bieden tijd, hart en handen (en ze nemen vaak het nodige gereedschap mee).

Of vrijwilligers zetten zich in middels Sociale Projecten, bijvoorbeeld door een dagje uit te gaan met bewoners van jouw zorginstelling. Of door spelletje te doen met of te koken voor mensen in de (crisis)opvang.

Ook maken en delen vrijwilligers Zomerpakketten uit aan een gezin voor wie de zomer niet zo zonnig is. De vrijwilligers brengen dit aan het begin van de zomer persoonlijk langs. Aanmelden van gezinnen kan ieder voorjaar.

TRAJECTEN – hulp voor langere tijd
Vrijwilligers die langer betrokken willen zijn bij mede-Zwollenaren kunnen dat doen middels één van de 4 Trajecten:
  • Buurten met Boodschappen: vrijwilligers brengen maandelijks een boodschappenpakket op maat langs, mét een momentje van ontmoeting.
  • Buurten met Feestjes: een groep geeft vaker of eenmalig een pakket met spulletjes voor een leuk feestje. Bijvoorbeeld voor een verjaardag, uitje, jubileum of geboorte.
  • Buurten bij Ouderen: twee of drie vrijwilligers bezoeken individuele ouderen die thuis of in een zorginstelling wonen.
  • Buurten bij een Zorginstelling: vrijwilligers doen op regelmatige basis activiteiten met/voor mensen in een zorginstelling.
Lees hieronder een ervaringsverhaal:
Het "goede doel" dichtbij huis - hoe een simpel gebaar van een boodschappenpakket mocht leiden tot een speciaal contact

STATUSHOUDERS – hulp voor Nieuwe Zwollenaren
Stichting Present Zwolle heeft een hecht netwerk van honderden vrijwilligers die hart hebben voor Nieuwe Zwollenaren. Op allerlei manieren zetten zij zich actief in voor Statushouders. Bijvoorbeeld via taalgroep Klets & Koek of door (taal)maatje te worden. Maar ook door te helpen bij allerlei praktische hulpvragen. Heb een hulpvraag voor, meld je cliënt dan hier direct aan.

Werkwijze en verwachtingen

Stichting Present Zwolle hanteert bij alle hulp die geboden wordt 7 stappen. Wel zo duidelijk

1. Aanmelding en kennismaken
Met vrijwilligers die zich aanmelden, maken we eerst uitgebreid kennis. We bereiden hen voor door een presentatie te geven en te vertellen wat ze kunnen verwachten.
2. Het aanbod
De vrijwilligers bepalen welke hulp ze willen bieden, hoe vaak en wanneer. Met dat als startpunt gaan we op zoek naar een hulpvraag die daarbij past.
3. Matchen
Present koppelt het aanbod van de groep aan een hulpvraag die door een hulpverlener aan ons is doorgegeven. Als hulpverlener kun je cliënten bij ons aanmelden die op geen andere manier hulp kunnen krijgen:
- geen sociaal netwerk hebben waar ze op terug kunnen vallen en
- geen/weinig financiële middelen hebben en
- te maken hebben met een slechte gezondheid.
4. Voorbereidend gesprek / kennismaking
Als Present een match gemaakt heeft tussen het aanbod van de vrijwilliger en de door jou gestelde hulpvraag, dan plannen we een kennismaking/voorbereidend gesprek bij jouw cliënt thuis. Met jou, jouw cliënt en de vrijwilliger maken we afspraken over de hulp die geboden gaat worden. Wij zetten de afspraken op een rij zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Gedurende de voorbereidingen en de uitvoering communiceren we met jou over de hulp die geboden wordt. We verwachten dat je samen met jouw cliënt ervoor zorgt dat de afspraken, gemaakt tijdens het projectbezoek of kennismakingsbezoek, worden nagekomen.
5. Aan de slag
De vrijwilligers gaan aan de slag. De ontmoeting tussen jouw cliënt en de vrijwilligers is een wezenlijk onderdeel van het Project, het Traject of de hulp die geboden wordt aan Statushouders, zie hieronder het kopje 'de ontmoeting'.
Gedurende de inzet van vrijwilligers zijn we bereikbaar voor hulp, vragen en advies. We verwachten ook van jou dat je betrokken en bereikbaar bent gedurende het Project/Traject.
Bij Projecten is jouw cliënt bereid om op de dag van het Project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen. Een Presentmedewerker is in ieder geval bij de start en afsluiting aanwezig. Van jou verwachten we dat je ook tenminste bij het begin van het Project aanwezig bent. Lukt dat echt niet, dan overleggen we graag met jou over alternatieven.
6. Evaluatie
Na het Project, het Traject of de hulp die aan Statushouders is geboden nemen we contact met je op om te evalueren hoe de inzet van de vrijwilligers is gegaan. Ook evalueren we met de vrijwilligers. We geven hen, nadat we jou hebben gesproken, een terugkoppeling en we bedanken hen voor hun inzet. Bij Trajecten vindt er een eindevaluatie plaats bij de deelnemer thuis.
7. Mogelijke vervolginzet
Soms is er meer hulp nodig voor jouw cliënt en soms willen vrijwilligers langer of andere hulp bieden. Wanneer dat het geval is bespreken we met elkaar de mogelijkheden.

Belangrijk om te weten

De ontmoeting
Als Stichting Present Zwolle vinden we de ontmoeting die er is tussen mensen minstens zo belangrijk als bijvoorbeeld het klaren van de klus of het boodschappenpakket. Voor cliënten is het bijzonder dat een groep vreemde mensen hen ‘zomaar’ komt helpen. Het toegenomen zelfvertrouwen en het ontluikende perspectief biedt kansen voor meer structurele oplossingen. Ook voor de groep vrijwilligers kan het project een betekenisvolle ervaring zijn. Ze ontmoeten iemand die ze anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten.

In de kern is het organiseren van een Project, een Traject of hulp aan Statushouders het faciliteren van ontmoetingen!

Van waarde
Voor alle mogelijkheden die Stichting Present Zwolle biedt geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Stichting Present Zwolle is dus zelf geen hulpverlener, je houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor je cliënt en je kunt de inzet van de groep gebruiken ter ondersteuning van het traject dat je met je cliënt loopt.

De praktijkervaring leert dat voor cliënten de hulp via Present van grote waarde kan zijn. Een groep vrijwilligers kan uiteraard niet al hun problemen oplossen. Maar er gebeurt wel iets, hun werk geeft jouw cliënt wel een zetje in de goede richting. En daarom werken we heel graag samen met jou!

Laten we kennismaken

Stichting Present Zwolle werkt samen met meer dan 40 Maatschappelijke Organisaties in de stad. Wanneer je ook met ons wilt samenwerken ten behoeve van jouw cliënten, neem dan contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden en de manier waarop samenwerken voor beide partijen het beste werkt.

We zien uit naar een prettige en betekenisvolle samenwerking!

Neem contact met ons op voor een kennismaking of meld hier direct de hulpvraag van jouw cliënt aan.

Contact

Benieuwd wat vrijwilligers via Present Zwolle voor jouw cliënt kunnen betekenen?
Neem gerust contact met ons op.